Vår fönsterspecialist Maria Eriksson berättar om vilka fönster som kan passa till ditt hus och vilka ytterligare fördelar du får av att byta fönster och ytterdörrar. Du kan även testa hur lång tid det tar att räkna hem ditt fönsterbyte i minskade energikostnader.

Maria produktexpert Mockfjärds

Maria Eriksson är Högskoleingenjör inom byggteknik och har specialiserat sig på fönster och ytterdörrar i närmare tio år som fönsterspecialist hos Mockfjärds Fönster.

Omkring 70 procent av villorna i Sverige är byggda under perioden från 1960 till 1980. Gemensamt för många av husen är att de har uppvärmning med direktverkande el samt är byggda med platta på mark och 2-glasfönster. Detta leder till att villorna har en hög energiförbrukning, brister i inomhusmiljön och är ofta i behov av renovering.

Många av våra kunder har bott i sitt hus hela livet och nu ser de att fönstren börjar bli dåliga. De vill inte längre ta hand om dem med att skrapa och måla – utan de vill slippa underhållet, få bättre inomhusklimat och öka värdet på huset till den dagen de ska sälja, berättar Maria.

Det fina i kråksången är att genom att prioritera ett fönsterbyte vid en renovering kan energiförbrukningen minska avsevärt och inomhusmiljön kan bli betydligt bättre och tystare. Så här hänger det ihop:

Dåliga fönster är energitjuvar

Upptill 35 procent av värmen inomhus kan försvinna ut genom dåliga fönster. Genom att byta till moderna och energieffektiva fönster (och ytterdörrar) stannar värmen kvar inomhus och behovet av uppvärmning minskar.

Kallras kan förekomma

Dåliga fönster gör leder dessutom ofta golven i huset obehagligt kalla, något som kallas för kallras. Vid ett byte till energieffektiva fönster försvinner kallraset och golven får en skönare temperatur.

Det gör att du lätt kan ”sänka temperaturen en grad inomhus” som många förespråkar för att spara energi – utan att komforten inomhus försämras det minsta, säger Maria.

Ett energieffektivt fönster är också varmare på insidan, vilket gör innebär att du kan sitta intill fönstret när det är kallt ute, utan att känna ett drag av kalluft.

Guide: Så vet du om dina fönster verkligen är dåliga eller inte

Extra energieffektiva fönster är miljömärkta med Svanen

Ett energieffektivt fönster är helt enkelt ett fönster som isolerar bra mot kyla på vintern och mot värme på sommaren. Ett miljövänligt fönster med Svanenmärkning har även en extra låg miljöpåverkan tack vare strikta miljökrav för både material och tillverkning. Hos oss på Mockfjärds är alla våra storsäljare Svanenmärkta som standard. Det kostar alltså inget extra att välja det bästa alternativet.

Ett fönsters isoleringsförmåga mäts i U-värde, där varje decimaltal gör en betydande skillnad i fönstrets isoleringsförmåga och ett lågt U-värde visar att fönstret är välisolerat. Ett lågt U-värde är alltså något man vill eftersträva. Det är vanligt att äldre fönster har ett U-värde på hela 2-3, eller mer, vilket är långt över det högsta U-värde på 1,2 som Boverket rekommenderar till bostäder som används under alla årstider. Extra energieffektiva fönster, som våra Svanenmärka fönster, har U-värde på så lite som 0,79-1,0 beroende på produkt.

Lär dig mer om U-värde och hur det fungerar

Hur energieffektiva fönster ska jag välja?

Till ett nyare hus som har välisolerade väggar och tak är det klokt att välja Svanenmärkta fönster för att hela huset ska bli så energieffektivt som möjligt. Det är en god investering som lönar sig i längden – för kom ihåg att dina nya fönster har en livslängd på allra minst 50 år. Svanenmärkta fönster är också ett klokt val för dig som värmer ditt hus med direktverkande el och för att göra en större insats för miljön. När du väljer Svanenmärkta fönster sparar du inte bara energi, där varje sparad kWh minskar koldioxidutsläppen med upp till ett kilo, utan du utövar också konsumentmakt och påverkar byggbranschen till att göra bättre val för miljön.

Maria produktexpert Mockfjärds

Maria poängterar vikten av ett bra montage när man byter fönster.

Guide: Så kan du identifiera och stoppa dina energitjuvar

Ett fönster är aldrig bättre än sitt montage

När man investerar i nya fönster så är det viktigt att montaget blir korrekt utfört, bland annat om att placera fönstret i den varma delen av väggen och försäkra sig om att ingen luft kan passera fönstret. Det kan vara knepigt att få till själv och därför är det bra att låta en montör som har vana av att montera fönster göra jobbet, eftersom man riskerar att ändå få värmeutsläpp om fönstret monteras fel.

Vi utbildar våra montörer och garanterar att både fönstret och montaget är tätt. Vi använder både drevremsa och tejp på insidan, säger Maria.

Ta in luften på rätt ställen

Om det har kommit in luft i ditt hus genom otäta fönster så kommer luften att söka en annan väg när du byter till täta fönster med tätt montage. Därför kan du i samband med ett fönsterbyte behöva se över dina friskluftsventiler – så att du har tillräckligt med luftflöde in genom dina ventiler i förhållande till hur mycket luft ditt ventilationssystem suger ut. Vet du inte hur mycket luft ditt ventilationssystem suger ut så kan en ventilationstekniker hjälpa dig med att mäta det. Sedan räknar du hur många friskluftsventiler du har, hur mycket luft de släpper in (det varierar mellan olika sorters ventiler) och jämföra de båda summorna. Sugs det ut mer luft än vad som kommer in behöver du fler ventiler. Kommer det in mer luft än vad det sugs ut kan du stänga eller sätta igen någon ventil, alternativt sänka effekten på en eventuell fläktmotor.

Vill du veta mer om vad ett fönsterbyte skulle betyda för dig?
Boka ett gratis hembesök med din lokala Fönstermästare

Vi kan hjälpa dig att sänka din energiförbrukning

Vi hoppas att du nu vet bättre vad som passar dig och ditt hus. Vill du veta mer om vad ett fönsterbyte kan innebära för dig är du varmt välkommen att boka ett kostnadsfritt hembesök med en av våra Fönstermästare här.

Du kan få bidrag för att byta fönster

Nu finns ett bidrag som hjälper husägare att energieffektivisera sina hem. Bidraget kan nyttas till konvertering av värmesystem och därefter till byte till energieffektiva fönster och ytterdörrar.
Läs mer om bidrag till energieffektivisering i småhus