Garantivillkor för fönster och fönsterdörrar

Mot kondens i isolerruta 10 år

Garantin omfattar leverans och byte av ny isolerruta.

Mot röta i karm och båge 10 år

Garanti mot röta i karm och båge i tio år. Gäller produkter som har ytbehandlats i fabrik. Garantin omfattar byte av fönster/fönsterdörr med rötskador som vår besiktningsman inte kan härleda till förhållanden där garantin inte gäller (se nedan). Nytt fönster/fönsterdörr levereras med samma ytbehandling som ursprungsprodukten.

Beslag 10 år

På fönster/fönsterdörrarnas beslag lämnas 3 års utbytesgaranti (montering och beslag). Ytterligare 7 års funktionsgaranti lämnas, där gamla beslag byts ut mot nya (kostnader för utbytet betalas av kunden).

Ytbehandling

Ytbehandlingens vidhäftning: 10-års garanti.
Mockfjärds lämnar ingen garanti för ljusbeständighet på specialfärgade produkter.

Garantin omfattar inte eventuella kostnader när det gäller:

  • ställningar och/eller andra hjälpmedel
  • transport av isolerruta, när utbytesstället ligger mer än 30 km från glasmästarverkstaden
  • andra arbeten som krävs för utbytet
  • efterarbeten som snickeri-, målnings- och putsningsarbeten

Garantivillkor för montering

Mockfjärds Fönster AB lämnar tre års garanti på monteringen under förutsättning att Mockfjärds Fönster AB har utfört den.

Garantin gäller:

  • Vid normal hantering av fönstret/fönsterdörren, samt att kunden har utfört underhåll enligt skötselråd och anvisningar som medföljer leveransen. Har kunden inte fått dessa måste dessa beställas omgående av leverantören.
  • Under förutsättning att fönster/fönsterdörrar (rutorna) inte utsatts för onormala påfrestningar under lagring.
  • Att fönster/fönsterdörrar inte monteras i en miljö som avviker från normal bostadsmiljö. Garantin gäller inte när de monteras i ladugårdar, tvätthallar, källare med hög luftfuktighet eller i andra utrymmen där miljön kan vara till skada för dem.
  • Att fönster/fönsterdörrar inte utsätts för onormala belastningar, samt t.ex. sättningar i byggnader eller isärslagna karmhörn. Fukt kan då tränga in i väggkonstruktionen och förorsaka rötskador. Övrigt omfattas leveransen av konsumentköplagen.

Garantitiden gäller från fakturadatum. Vid större entreprenader kan slutbesiktning ske.

Garanti för fönster/fönsterdörrar och montage i fastigheter

Vi ger 10 års garanti på kondens mellan isolerglasen, röta i karm och båge samt på beslagen och vi ger 3 års garanti på montaget.

 


 

Garantivillkor för ytterdörrar

För ytterdörr Standard

10 års formgaranti, 10 års garanti mot kondens i isolerrutan och 3 års funktionsgaranti enligt SS817302-05, klass P och SS056812.

För ytterdörr Bas

5 års formgaranti samt 2 års fabriksgaranti.

Garantivillkor för montering

Mockfjärds Fönster AB lämnar tre års garanti på monteringen under förutsättning att Mockfjärds Fönster AB har utfört den.

 


 

Garantivillkor för takskjutportar

10 års garanti lämnas på alla takskjutportar. Under garantitiden erhåller du som kund en funktions- och säkerhetsgaranti som innebär att portens komponenter fungerar på ett säkert och funktionellt sätt.

5 års garanti på alla portmotorer. För handsändare och övriga tillbehör till portmotorer erbjuder Mockfjärds 2 års garanti.

Garantivillkor för montering

Mockfjärds Fönster AB lämnar 3 års garanti på monteringen under förutsättning att Mockfjärds Fönster AB har utfört den.