Mot kondens i isolerruta 10 år

Garantin omfattar leverans och byte av ny isolerruta.

Mot röta i karm och båge 10 år

Garanti mot röta i karm och båge i tio år. Gäller produkter som har ytbehandlats i fabrik. Garantin omfattar byte av fönster/fönsterdörr med rötskador som vår besiktningsman inte kan härleda till förhållanden där garantin inte gäller (se nedan). Nytt fönster/fönsterdörr levereras med samma ytbehandling som ursprungsprodukten.

Beslag 10 år

På fönster/fönsterdörrarnas beslag lämnas 3 års utbytesgaranti (montering och beslag). Ytterligare 7 års funktionsgaranti lämnas, där gamla beslag byts ut mot nya (kostnader för utbytet betalas av kunden).

Ytbehandling

Ytbehandlingens vidhäftning: 10-års garanti.
Mockfjärds lämnar ingen garanti för ljusbeständighet på specialfärgade produkter.

Garantin omfattar inte eventuella kostnader när det gäller:

  • ställningar och/eller andra hjälpmedel
  • transport av isolerruta, när utbytesstället ligger mer än 30 km från glasmästarverkstaden
  • andra arbeten som krävs för utbytet
  • efterarbeten som snickeri-, målnings- och putsningsarbeten

Garantivillkor för montering

Mockfjärds Fönster AB lämnar tre års garanti på monteringen under förutsättning att Mockfjärds Fönster AB har utfört den.

Garantin gäller:

  • Vid normal hantering av fönstret/fönsterdörren, samt att kunden har utfört underhåll enligt skötselråd och anvisningar som medföljer leveransen. Har kunden inte fått dessa måste dessa beställas omgående av leverantören.
  • Under förutsättning att fönster/fönsterdörrar (rutorna) inte utsatts för onormala påfrestningar under lagring.
  • Att fönster/fönsterdörrar inte monteras i en miljö som avviker från normal bostadsmiljö. Garantin gäller inte när de monteras i ladugårdar, tvätthallar, källare med hög luftfuktighet eller i andra utrymmen där miljön kan vara till skada för dem.
  • Att fönster/fönsterdörrar inte utsätts för onormala belastningar, samt t.ex. sättningar i byggnader eller isärslagna karmhörn. Fukt kan då tränga in i väggkonstruktionen och förorsaka rötskador. Övrigt omfattas leveransen av konsumentköplagen.

Med slutfakturan bifogas ett garantibevis. Garantitiden gäller från fakturadatum. Vid större entreprenader kan slutbesiktning ske.

Garanti för fönster/fönsterdörrar och montage i fastigheter

Vi ger 10 års garanti på kondens mellan isolerglasen, röta i karm och båge samt på beslagen och vi ger 3 års garanti på montaget.