Sedan starten 1997 har vi vuxit till Sveriges ledande fönsterbytare. Framgången grundar sig självfallet i att vi använder svenska kvalitetsprodukter och har en gedigen yrkeskunskap.

För oss är respekten och vanan att arbeta i människors hem minst lika viktigt. Kommunikationen med de boende och beställaren är en mycket viktig del i ett lyckat fönsterbyte. För att säkerställa kommunikation har vi valt att endast använda oss av svensktalande personal. Via vår Boendeportal förbättrar vi kommunikationen och säkerställer samtidigt kvaliteten i alla våra projekt.

Mockfjärdsmodellen

Efter över 300 000 fönsterbyten vet vi vad som krävs. Varje projekt har sina utmaningar och kräver sina unika lösningar, men vi har en tydlig arbetsmodell som vi utgår i från vid varje projekt. Vi kallar den helt enkelt för Mockfjärdsmodellen. Den visar, steg för steg, hur vi genomför våra fönsterbyten. Vår styrka sitter inte i armarna, den sitter i det utarbetade arbetsflödet där varje sak görs vid rätt tidpunkt. Enkelt och tryggt, precis som ett fönsterbyte med Mockfjärds ska vara.

1. Kostnadsfri rådgivning

Våra fönstermästare bokar tid för ett platsbesök och går igenom era behov tillsammans med er. Utifrån det gör vi en grundlig behovsanalys av fönsterbytet för fastigheten och upprättar en checklista där villkor och önskemål beskrivs.

2. Produktion av fönster

Varje projekt är unikt. Efter offert och beställning gör vi en kontrollmätning på plats. Vi ser helst att ett provmontage utförs som säkerställer att en korrekt order för tillverkning görs. På så sätt säkerställer vi att ni får exakt de fönster ni vill ha till er fastighet. Leveranstiden är normalt sex till åtta veckor.

3. Leverans och montage

Leveransen sker direkt till fastigheten. Vi tar hand om hela processen för fönsterbytet i er fastighet. Godsmottagning, information till boende, montage, bortforsling av gamla fönster och plåtarbeten ombesörjer vi på Mockfjärds Fönster.

4. Slutkontroll och garanti

När fönsterbytet är genomfört görs en slutbesiktning. Garanti samt drift- och underhållsmaterial överlämnas. Vi lämnar självklart garanti på såväl produkter som på montage. Vi ger till exempel 10 års garanti på produkternas funktion, mot kondens mellan glasrutor samt mot rötskador i fabriksimpregnerat och ytbehandlat virke.