Mockfjärds Continental är utvecklat för att passa såväl egna hem som större fastigheter. Vi tillverkar fönstren av svensk furu, och förser utsidan med aluminium för att minimera underhållet. Våra Continental-fönster öppnas inåt vilket betyder att man kan stå inomhus och putsa både in- och utsida, en stor fördel inte minst på våningsplan högre upp.

Continentalserien innehåller fasta, sidohängda och underkantshängda fönster med vacker och praktisk design som är utvecklade för både villor och större fastigheter. Continental passar särskilt bra på våningsplan där det annars är svårt att nå fönstrets utsida. Välj mellan kopplade fönster (2+1) som kan ha persienner mellan glasen och fönster med 3-glas isolerruta i en båge. Våra inåtgående fönster kan dessutom utrustas med Kipp-Dreh-beslag som innebär att fönstret kan öppnas i överkant när du ska vädra – praktiskt och säkert. Continentalfönstren går att få i vilken färg du vill, de målas eller laseras innan montage hos dig.

Kort om Continental

 

 • Energieffektivitet
  Continental Standard har ett U-värde på 1,2, Continental kopplad på 1,1 och Continental Eco 0,9.
 • Mönsterskyddad design
  Smidig konstruktion som släpper in så mycket ljus som möjligt.
 • Integrerat väderskydd
  Vårt tåliga och klimatanpassade väderskydd av aluminium. Så nära underhållsfritt du kan komma.
 • Säkerhet
  I standardutförande har Continental säkerhetsspanjolett och kraftiga slutbleck i metall. Fönstret är ett bra val som utrymningsväg vid till exempel brand.
 • Continental ECO
  Ett unikt Svanenmärkt miljöfönster framställt med miljömässiga metoder och energimärkt i klass A. Ett fönster som sparar både pengar och miljö.
 • Kipp-Dreh-beslag som tillval
  Kipp-Dreh-fönster har två öppningslägen. Vrider du handtaget rakt uppåt kan du öppna fönstret som ett vanligt sidohängt. Vrider du i stället handtaget åt sidan kan du luta fönstret inåt, detta är vädringsläget.
Vad säger u-värdet om fönstren?
En av de vanligaste frågorna, och viktigaste faktorerna, när man jämför fönster är u-värdet. Vad säger det egentligen? Jo, u-värdet talar om hur väl ett material, i det här fallet fönsterglas, isolerar. U-värdet benämns W/m2.K (watt per kvadratmeter och kelvin) och är ett mått på hur mycket värme som passerar genom en kvadratmeter av materialet vid en viss temperatur. Gamla fönster ligger oftast på siffror mellan 2 och 5 och tillsammans med dåligt isolerade dörrar kan de släppa ut så mycket som en tredjedel av värmen i huset, enligt energimyndigheten. Ju lägre värde desto energieffektivare fönster kan man säga. De fönster som kallas energifönster ligger på 0.9 och under, som vårt Continental Eco (0,9).
Ett säkert och tryggt val
Våra Continentalfönster är i standardutförande utrustade med säkerhetsspanjolett, kraftiga slutbleck i metall och förankrat glas. Därför lämpar sig dessa fönster som utrymningsväg vid till exempel brand, men de gör också fastigheten säkrare mot inbrott.
Dessutom är alla våra fönster P-märkta av RISE (Research institutes of Sweden) som är en oberoende part. Märkningen används för kontroll av en rad olika produkter, bland annat för fönster och dörrar. P-märkningen innebär till exempel att luft- och regntäthet, värmeisolering och kondenssäkerhet har testats liksom tålighet i komponenter som träprofiler, tätlister och beslag. Sedan en tid tillbaka erbjuder vi också P-märkta fönstermontage, vilket vi är ensamma om på marknaden. Vårt testade, verifierade och certifierade fönstermontage minskar fasadskador och kan användas vid byten i såväl putsade fasader som tegelfasader och skalkonstruktioner. Läs mer om P-märkt fönstermontage här.

Enkelt att vädra och putsa
Att Continentalfönstren är öppningsbara och inåtgående är en viktig parameter för att man som boende i stora villor och fastigheter kunna putsa sina fönster själv, från insidan. Vill man göra livet ännu lättare kan man lägga till så kallade Kipp-Dreh-beslag, som ger fönstret två öppningslägen. När man vrider handtaget rakt uppåt öppnas fönstret som vanligt. Vrider man det åt sidan lutar man hela fönstret inåt och man får ett effektivt vädringsläge.