Välfungerande ventilation är viktigt för att undvika fuktrelaterade mögel- och rötskador i ditt hus och för att alla som bor där ska få andas frisk och hälsosam luft. Med VELFACS lösningar för ventilation kan du få in frisk luft i huset.

Ett bostadshus behöver ventilation som är aktiv dygnet runt och består av två delar som är i balans – frisk luft som kommer in i huset och lika mycket gammal luft som sugs ut. Ventilationssystem kan vara uppbyggda på olika sätt med friskluft genom ventiler i fönster eller fasad och frånluft genom till exempel självdrag eller mekanisk frånluft.

Utöver den konstanta ventilationen vill de flesta också kunna vädra lite extra genom att öppna ett fönster under varma sommardagar eller öppna korsdrag efter matlagningen. VELFAC erbjuder lösningar för båda ändamålen – friskluftsventiler och öppningsspärrar.