Isolerglas ingår i alla glaspaket

I ett glaspaket kan det finnas två eller tre glasrutor som är kombinerade på olika sätt. Varje glaspaket innehåller alltid ett isolerglas som består av två eller tre glasrutor som har fogats samman till en lufttät enhet. Utrymmet mellan glasskivorna i isolerglaset är endast några millimeter brett och fyllt med argon – en gas som finns i luften och som ger isolerglaset extra bra energiegenskaper. Isolerglaset hålls ihop av distanslister. Distanslisterna är gjorda av antingen kompositmaterial (så kallad varmkant) som ger högre energieffektivitet och mindre risk för kondens, alternativt av aluminium. Varmkant är standard på våra storsäljare och finns som tillval till våra andra produkter.

3-glas är det vanligaste glaspaketet

Glaspaketet 3-glas är ett isolerglas med tre tätt sammanfogande glas som tillsammans ger ett fönster med hög energieffektivitet. Det är mycket populärt då det endast behöver putsas på två sidor och med 3-glasfönster kan du ha stora fönster utan att för mycket värme läcker ut. De ger dig även god reducering av ljud utifrån.

2-glas passar bra i förråd, garage och sommarhus

Glaspaketet 2-glas är ett isolerglas med två sammanfogade glasskivor, som alltså bara behöver göras rent på två sidor. Eftersom det endast finns två glasrutor har 2-glas sämre isoleringseffekt än andra glaspaket, vilket gör att de passar bra till förråd, garage och sommarhus.

Kopplade 2+1-glas är bra i bullriga miljöer

Ett glaspaket med 2+1-glas har två fönsterbågar som är sammankopplade. Det är ett isolerglas med två glasskivor i den inre bågen och ett enkelglas i den yttre bågen. De två bågarna går att dela på vid behov för putsning. Det finns därmed fyra glasytor att göra ren. Att fönsterbågarna är kopplade gör att det går att sätta in en persienn mellan glasen. 2+1-glas har även ännu bättre egenskaper för ljudreducering än 3-glas och rekommenderas därför till bullriga miljöer, som exempelvis nära vägar och järnvägar.

Vårt utbud av olika fönsterglas

Klarglas

Klarglas

Ett klarglas är ett vanligt fönsterglas utan några extra funktioner. Vårt klarglas är som standard 4 mm tjockt, vilket är lite tjockare än glas som tillverkades för några årtionden sedan.

Energiglas

Ett energiglas har en beläggning som inte syns men som förbättrar glasets energiegenskaper. Alla våra storsäljare har två energiglas som standard, medan våra andra fönster och fönsterdörrar har ett energiglas som standard (men två finns som tillbal).

Svanenmärkt med extra energiglas och varmkant

Vill du ha ett extra energieffektivt fönster som är miljömärkt med Svanen? Det är standard på alla våra storsäljare i serierna Ultimat, Prima och Continental med 3-glas och du får det utan extra kostnad på dessa produkter.
Vill du Svanenmärkta fönster ur en annan serie? Då kan du välja att lägga till ett extra energiglas och varmkant, som är en mer isolerande distanslist i glaskassetten, och får då en ännu energieffektivare produkt som är miljömärkt med Svanen. Dessa tillval kostar inte mycket extra och du sparar igen dem på sikt i minskade uppvärmningskostnader.

Lär dig mer om Svanenmärkta fönster

Solskyddsglas

Om du väljer att byta ut ett klarglas i ditt glaspaket mot ett solskyddsglas kommer det att ge en behagligare inomhusmiljö under sommaren och därigenom minska husets behov av ventilation och kylning. Ett solskyddsglas är 6 mm tjockt, medan ett vanligt fönsterglas är 4 mm. Det medför att ett fönster med solskyddsglas har ytterligare 3-4 decibel bättre ljudreducering än vanliga moderna fönster, vilket upplevs som en stor skillnad. Det är helt enkelt en fördel som du får på köpet när du väljer till solskyddsglas.

Solskydd_klart

Klart solskyddsglas

Ett klart solskyddsglas (Suncool 70/40) släpper in nästan lika mycket ljus som vanligt glas, men stänger ute två tredjedelar av solvärmen.

 

Solskydd_tonat

Tonat solskyddsglas

Ett tonat solskyddsglas (Suncool 55/25) släpper in hälften av dagsljuset, men bara en fjärdedel av solvärmen vilket gör det mycket svalare inomhus under soliga dagar. Tonat solskyddsglas passar därför bäst i fönster där solen värmer mycket och länge, till exempel i söderläge där det sakas solavskärmning på husets utsida.

Insynsskyddade glas

Cotswold

Cotswold

Cotswold ger insynsskydd genom att det har en randig struktur.

Frostat

Frostat

Frostat glas ger insynsskydd genom att det ger ett suddigt intryck.

Granit

Granit

Granit ger insynsskydd genom att det har en bubblig struktur.

Personsäkra glas

Personsäkra glas förhindrar att skärskador uppstår om de utsätts för någon form av våld och går sönder. I vårt utbud finns två sorters personsäkra glas.

Härdat glas

Det vanligaste är att ett fönsterglas görs personsäkert genom härdning då glaset värms upp och kyls ned. Om ett härdat glas går söder splittras hela glaset i tusentals små bitar som inte har vassa kanter.

Laminerat glas

Ett laminerat säkerhetsglas har en genomskinlig laminering som gör att glaset hålls ihop även om det skadas och går sönder. Det ger både ett extra skydd vid inbrottsförsök och förhindrar att en människa kan falla igenom glaset om olyckan är framme.
Ett laminerat glas har dessutom två andra fördelar. En laminerad glasruta är 6 mm tjock, istället för 4 mm som är standard. Det gör fönstrets ljudvärde 3-4 decibel bättre, vilket upplevs som stor skillnad. Lamineringen stoppar även det ljus som bleker inredning och fönstret skyddar därmed ditt hem från att bli solblekt.

Självrengörande glas

Fönster som putsar sig själv, visst låter det som en dröm? Väljer du självrengörande glas så kommer du i alla fall en bit på vägen. För det glaset har en beläggning på utsidan som reagerar på UV-ljust från solen. Reaktionen får organiskt smuts att lösas upp för att sedan sköljas bort när det regnar. För att ett självrengörande glas ska fungera perfekt behöver både solljus och regn komma åt glaset. Om fönstren sitter skyddat behöver de sköljas av för att bli rena igen.
Självrengörande glas är perfekt för fönster som är svåra att nå för att putsa.

Antikondensglas

Utvändig kondens är ett väderfenomen som uppstå på energieffektiva fönster, vanligtvis under höstmornar och den försvinner sedan när solen värmer glaset. Vill du undvika risken för utvändig kondens kan du välja till antikondensglas. Det är helt enkelt ett glas om minimerar förekomsten av utvändig kondens, imma och frost. Antikondensglas finns som tillval till utåtgående 3-glasprodukter med extra lågt U-värde.

Fyllningar i altandörrar

Altandörrar finns både som helglasade och med så kallad bröstning. Det senare är det mest klassiska utformningen av en altandörr med en övre glasad del och en undre med fyllning. Fyllningens insida är av trä och utsidan är i trä eller aluminium, beroende på vad du har valt för produkt. Däremellan finns ett isolerande material. Det finns även fyllningar med högre brandsäkerhet, inbrottssäkerhet och ljudreducering.