När du byter till nya fönster minskar draget betydligt och du får ett mer energieffektivt hus. Det betyder också att huset blir tätare och därför är det viktigt att ventilationen fungerar bra.

Genom bra fungerade ventilation förebygger du bland annat fuktrelaterade mögel- och rötskador och du får bättre och hälsosammare luft inomhus. Tillvalet spaltventil är ett viktigt komplement för att hjälpa din ventilation att prestera på bästa sätt.

Till våra fönster Ultimat och Prima kan du välja en diskret integrerad spaltventil, en så kallad Klickventil. Till Epokserien och serien Continental  finns en utanpåliggande spaltventil som tillval.