Produktmärkningar

 • CE – CE-märket intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.
 • EQ-Fönster – För att säkra att energimärkningen är tillförlitlig och oberoende av fönsterbranschen, beviljas energimärkningen av ett ackrediterat certifieringsorgan.
 • Superwarm
 • Svensk fönster och dörrkontroll – Svensk Fönster & Dörr- kontroll är fönster- och dörrindustrinsegen kvalitetsmärkning. Ett branschgemensamt system för godkännande av fönster och ytter- dörrar på den svenska marknaden.

Primaseriens fasta fönster har ett U-värde på 1,1. Energialternativet Eco™ är ett tillval som gör Primaseriens fönster ännu mer energieffektiva (U-värde 0,8). Eco™har en 3-glas isolerruta som släpper in dagsljuset utan att släppa ut rumsvärme.

Isolerrutan har dessutom en varmkant som ger en högre randzonstemperatur och därmed förbättras fönstrets isoleringsförmåga ytterligare, samtidigt som risken för invändig kondens minskar.

Dina nya fönster och dörrar målas eller laseras med glansvärde 30 enligt nedanstående kulörförslag. Du kan även välja din egen specialkulör.

Välj mellan klarglas, solskyddsglas och olika ornamentglas. Vi kan även offerera specialglas (brand, buller etc.).

Produktnamn

Prima fast fönster.
Karmfast 3-glas isolerruta.

Virkeskvalitet

Lamellimmad furu.

Utförande

 • In- och utsida i trä.
 • Karmar med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbart.
 • Karmförband limmade och spikade/skruvade.
 • Utanpåliggande persienn kan monteras i karmens dagöppning (mot glas) En persienn per luft.
 • Spaltventil ”Klickventil” infälld i karmen kan erbjudas.

Glasning

 • Glasad med 3-glas isolerruta T4-16.
 • Glasningslister i aluminium på vitmålade produkter, övriga kulörer och lasyrer har glasningslister i trä.
 • Energiglas och argongas som standard.
 • Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt. P-märkt.
 • U-värde 1,1.
 • Rw-värde 35.

Spröjs

 • Löstagbar spröjs finns för utvändig montering. Aluminiumspröjs på vitmålade produkter, övriga kulörer och lasyrer har spröjs i trä.

Ytbehandling

 • Allt trä impregneras med en grundbehandling som motverkar blåträ och röta.
 • Täckmålade: Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.
 • Laserade: Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.