Vad är viktigt för dig när hantverkare arbetar i ditt hem? Vår erfarenhet säger att bemötande och respekt väger lika tungt som ett välutfört arbete. För att kunna garantera dig en bra helhetsupplevelse får våra montörer genomgå utbildningar i det vi kallar Mockfjärdsmontaget.

– Vi kallar det för Mockfjärdsmontaget för att det är ett koncept som ser likadant ut i hela Sverige. Precis som med de stora restaurangkedjorna. Samma burgare ska smaka lika i Luleå och Västerås, berättar Mockfjärds Utbildningschef Thorbjörn Carling.

– Att montaget blir bra, korrekt och snyggt är bara en grundförutsättning. Det handlar lika mycket om att vi ger kunden tydlig information och ett trevligt och respektfullt bemötande.

 

Montage vid komplett fönsterbyte med Mockfjärds.

I ett komplett fönsterbyte ingår alla moment, från måttagning till färdigt montage.

Omfattande utbildningar för montörer
När vi på Mockfjärds och en Montageledare är intresserade av att ingå ett avtal genomförs både intervju och provmontage för att se att vi båda är rätt för varandra. Därefter väntar en tre dagar lång och intensivutbildning för montörerna.

Utbildningen innehåller så klart produktkunskap och montage, men enligt Thorbjörn är det lika viktigt att montörerna får utbildning i hur Mockfjärds representanter agerar hemma hos kunderna.

– För oss är det viktigt att det framgår för kunden att det är en montör från Mockfjärds som kommer genom att de har profilkläder, ID-bricka och är noga med att presentera sig.

Att få arbeta i människors hem är ett stort förtroende och det kräver att vi visar respekt.

– Därför är vi noga med att informera kunden om hur vi lägger upp arbetet och visar stor aktsamhet mot inredningen, fastigheten och de som lever där genom att bland annat använda gångmattor och fråga om vi till exempel får låna toaletten.

Kvalitet och effektivitet är viktigt för kunden
Montörerna får dessutom gå flera externa utbildningar i bland annat arbetsmiljö och Mockfjärds genomför även uppföljande utbildningar med montörerna på arbetsplatser där det är fokus på montagets kvalitet och effektivitet.

– För oss är det en självklarhet att man kommer när det är utlovat och färdigställer arbetet utan avbrott.

En viktig del av Mockfjärdsmontaget är också att montören inte skadar de gamla fönsterbågarna. De ska nämligen ställas på samma lastpallar som de nya levererades på. Montören tar sedan med sig dem för att de ska återvinnas. Glaset kommer att bli till nytt fönsterglas och andra delar material- och energiåtervinns.

– Det är viktigt att vi lämnar ert hem snyggt och rent. Och att vi är med och bidrar till att samhället ställer om till en cirkulär ekonomi där det som tidigare har varit avfall blir till nya råvaror.

Thorbjörn Carling är ansvarig för utbildningen av Mockfjärds montörer och vågar utlova ett montage i mästarklass.

Efter färdigt montage återstår endast en slutgenomgång.

– Då ger vi kunden information om produkternas funktion och underhåll. Tillsammans med kunden säkerställer vi även att allt som ingick i vårt avtal är genomfört och därefter gör vi en digital signering på det.

Eventuella avvikelser noteras och kommer på en separat faktura först när avvikelsen är åtgärdad.

– Kunden betalar alltså bara för det som är utfört enligt vårt avtal, om något ska åtgärdas kommer det på en separat faktura när allt är klart. Det är ett arbetssätt som skapar tydlighet och trygghet både för oss men framförallt för alla våra kunder, avslutar Thorbjörn.