Du har flera valmöjligheter när det gäller fabrikat och modeller på våra lås. Vi har Assa, Dorma och kodlåset Yale Doorman i vårt sortiment

Du behöver inte hålla reda på nycklar utan du öppnar med en kod. Vill du så kan du använda en nyckelbricka för att låsa upp. Låset kan även ställas in så det låser automatiskt, då vet du att dörren alltid är låst. Yale Doorman är godkänt av SSF, Stöldskyddsföreningen och försäkringsbolagen.

Mockfjärds erbjuder två olika modeller: V2N och L3

Yale Doorman V2N – Klassiskt digitalt lås
Yale Doorman L3 – Digitalt lås med internetuppkoppling