Miljö och hållbarhet

Att sälja och montera nya fönster i hela Sverige är en utmaning ur miljösynpunkt med råvaror, tillverkning, transporter och avfall. Samtidigt gör energieffektiva fönster en stor miljö- och klimatnytta genom att de minskar husens energiförbrukning. Därför gör vi vad vi kan för att de fönster­byten som sker genomförs på ett så hållbart sätt som möjligt och vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete löpande. Här ger vi en överblick över hur långt vi har kommit hittills.

Vacker naturbild över SIljan i Dalarna

Produkter och material med hög kvalitet och rätt råvaror

Vi på Mockfjärds erbjuder ett brett sortiment av fönster och altandörrar, ytterdörrar, garageportar och olika tillval. Vi tillverkar majoriteten av våra fönster i egen regi och precis som vi ställer krav på att vår produktion ska vara så hållbar som möjligt så väljer vi våra leverantörer med omsorg. Oavsett om det handlar om stora garageportar eller små rullar med tejp. Vi eftersträvar att allt vi säljer ska ha hög kvalitet, lång livslängd och vara tillverkade av så bra råvaror som möjligt.

Egen produktion av fönster och altandörrar

Produkterna i våra storsäljande serier Ultimat och Prima, samt inåtgående fönster och allmogefönster för fritidshus tillverkas i egen regi, mitt i Sverige. Till dem använder vi certifierat virke från närliggande skogar, low carbon aluminium, low carbon glas och vattenburen ytbehandling som är schysst mot människor och miljö. Hela produktionsprocessen är optimerad så att vi utnyttjar materialet maximalt. Av det spill som ändå uppstår används sågspånet till uppvärmning och glasspillet blir till glasull.

Energieffektiva fönster 

Bostäder och lokaler står för mer än en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och enligt Energimyndigheten släpper dåligt isolerade fönster ut en tredjedel av värmen som ska värma upp ett hus. Genom att energirenovera bostäder och lokaler skulle alltså den totala energianvändningen för uppvärmning kunna minska kraftigt. Och att byta ut dåliga fönster mot energieffektiva gynnar inte bara miljön och klimatet, utan även din ekonomi i det långa loppet. Våra energieffektiva fönster minskar dessutom husets behov av nedkylning under sommaren.

Miljömärkta moderna fönster

Vi inte bara erbjuder Svanenmärkta fönster. Faktum är att alla våra storsäljare är Svanenmärkta som standard, utan extra kostnad för kunden. Kraven för att få fönster Svanenmärkta är detaljerade och de skiljer sig från andra miljömärkningar genom att Svanen inte bara ställer krav på innehåll – utan även på kvalitet och bra energiegenskaper. De fönster som bär Svanenmärkningen ska ha låg klimatpåverkan tack vare små energiförluster, ha låg miljöpåverkan genom höga krav på material och i tillverkning, samt vara funktionstestade och ha lång livslängd.

Läs mer om fördelarna med Svanenmärkta fönster

Vi köper och återvinner befintliga fönster

För att skapa en hållbar framtid måste det som hittills har varit avfall, istället förvandlas till nya råvaror. Därför erbjuder vi ett cirkulärt fönsterbyte där vi köper våra kunders befintliga fönster för att garantera att de återvinns. Då kommer fönsterglaset att bli till nytt fönsterglas, medan andra delar material- och energiåtervinns. Återvinning av fönsterglas är nytt och av yttersta vikt för att spara på viktiga naturresurser, minska koldioxidutsläpp och för att det ska gå att tillverka fönster i framtiden.

Läs mer om vårt cirkulära fönsterbyte här.

 

Montage med lång livslängd och hållbara material

För att ett kvalitetsfönsters alla egenskaper ska komma till sin rätt under lång tid framöver är det viktigt att montaget blir korrekt utfört. Därför utbildar vi på Mockfjärds våra montörer i ett hållbart fönstermontage, ger garanti på montaget och väljer drevmaterial som är schyssta mot människor och miljö.

Minskning av utsläpp från transporter

Eftersom vi levererar fönsterbyten över hela Sverige ingår transporter av olika slag i vår verksamhet. Vi gör vad vi kan för att minska på belastningen på miljön i samband med alla våra transporter. Fönster som levereras till privatpersoner levereras av DB Schenker som själva arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser. Deras ambition är minska utsläppen med 70 procent till 2030 och att uppnå Sveriges mål att bli klimatneutrala 2045.
Läs mer hos DB Schenker.

Vår ambition är att kontinuerligt minska den negativa miljöpåverkan av tjänsteresor. Därför ska valet av tjänstebil i första hand vara en fossilfri och vi erbjuder laddboxar vid vårt kontor i Borlänge.

 

Vi tar täten mot en framtid med låga koldioxidutsläpp

Vetenskapen är tydlig – allvarliga åtgärder krävs för att minska växthusgaserna och stoppa de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna. Som en del av Dovista-gruppen har vi åtagit oss att följa initiativet för Science Based Target initiative (SBTi) och kommer att arbeta för att minska våra koldioxidavtryck i linje med målen i Parisavtalet – att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C över förindustriella nivåer.

Här är Dovistas science-based targets för 2030:

  • Dovista A/S åtar sig att minska absoluta utsläpp av växthusgaser (Scope 1 och 2) med 42% till år 2030 jämfört med basåret 2021.*
  • Dovista A/S åtar sig att minska absoluta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) från inköpta varor och tjänster, uppströms transport och distribution samt nedströms transport och distribution med 25% till år 2030 jämfört med basåret 2021.

*Målen inkluderar biogena utsläpp och upptag från bioenergiråvaror.

För mer information om våra validerade science-based targets och vår resa mot lägre koldioxidutsläpp inom Dovista, vänligen granska vår Hållbarhetsrapport

Fakta om Science Based Target initiative (SBTi)

SBTi lanserades 2015.
Det stödjer företag i deras arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i linje med den senaste klimatvetenskapen, genom att tillhandahålla metoder och vägledning för att sätta mål för företag.
SBTi är ett partnerskap mellan CDP, UN Global Compact, World Resources Institute och WWF.

Läs allt om Dovistas Climate Action här.