Miljö och hållbarhet

Att tillverka och montera nya fönster till kunder över hela Sverige är en utmaning ur miljösynpunkt. Vi på Mockfjärds arbetar hela tiden för att minska vår miljöpåverkan och i ett långt perspektiv är nya och energieffektiva fönster något väldigt bra ur miljösynpunkt. Här är några delar som ingår i vårt hållbarhetsarbete.

Att förse Sverige med energieffektiva fönster monterade på rätt sätt | Certifierat virke från hållbara skogsbruk | Vattenburen ytbehandling | 100% förnybar el i tillverkning | Erbjuda Svanenmärkta fönster | Minskning av utsläpp från transporter | Reducering av avfall


Läs mer om Svanenmärkta fönster
Vacker naturbild över SIljan i Dalarna

Virket i våra fönster

Alla Mockfjärds fönster tillverkas i Sverige med virke från svenska skogar. Vårt virke är certifierat och kommer från hållbart skogsbruk som bedrivs med hänsyn till människor och miljö. Vår tillverkning av fönster är optimerad för att få ut så mycket som möjligt av virket. Sågspånet som uppstår används både till att värma upp fabriken och säljs som råvara till träpellets. Askan som blir kvar återförs sedan till skogen för att bli till näring och sluta kretsloppet. Den höga kvaliteten på våra fönster gör att de håller länge – men när de i framtiden är förbrukade kan träet lätt energiåtervinnas. Mockfjärds varken tillverkar eller monterar PVC-fönster.

Vattenburen ytbehandling

Våra fönster ytbehandlas inte med en bas av lösningsmedel. Sedan år 2000 används vattenburen färg och sedan 2007 används vattenburen impregnering när vi tillverkar våra fönster. Ytbehandlingen är därmed snäll både mot naturen, fabrikspersonalen och framförallt för våra kunder, som får en sund inomhusmiljö tack vare att våra fönster inte avger farliga ämnen. Färgen är flexibel och varken gulnar eller spricker när huset rör sig och påverkas av väder och vind. Den miljövänliga ytbehandlingen ställer krav på att virke av högsta kvalitet används och att det hyvlas på bästa sätt för att träfibrerna inte ska resa sig när det kommer i kontakt med vatten. Hög kvalitet i allt vi gör och dessutom med flera års garanti på både våra fönster och montage.

Vårt avfall i tillverkningen återvinns

Tillverkningen av våra fönster har optimerats så att allt material som virke, glas och ytbehandling utnyttjas maximalt och spillet blir minimalt. Men spill uppstår ändå – och det använder vi på bästa sätt. Sågspånet används till uppvärmning och vårt glasspill blir till glasull. 2018 var återvinningsgraden av vårt avfall 98,5% vilket är, om vi får säga det själva, imponerande. Modern tillverkning av moderna fönster.

Energieffektiva fönster

Alla våra fönster är av högsta kvalitet som håller riktigt länge och ur ett miljöperspektiv är det väldigt bra och är en förutsättning när du ska köpa fönster. Vi tillverkar alla våra fönster i egen fabrik vilket gör att vi har kontroll på hela flödet. Bostäder och lokaler står nämligen för mer än en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Att byta ut äldre fönster mot energieffektiva fönster gynnar inte bara miljön, utan även dig och din ekonomi i det långa loppet. Det finns billiga fönster på marknaden som inte alls leverans upp till dagens standard. Enligt Energimyndigheten släpper dåligt isolerade fönster ut en tredjedel av värmen som ska värma upp ett hus. Våra energieffektiva fönster minskar dessutom husets behov av nedkylning under sommaren. Energieffektiva moderna fönster som passar dig, dina behov och din fastighet.


Miljömärkta moderna fönster

Vi erbjuder Svanenmärkta fönster. Kraven för att få fönster Svanenmärkta är detaljerade och de skiljer sig från andra miljömärkningar genom att Svanen inte bara ställer krav på innehåll – utan även på kvalitet och bra energiegenskaper. De fönster som bär Svanenmärkningen ska ha låg klimatpåverkan tack vare små energiförluster, ha låg miljöpåverkan genom höga krav på material och i tillverkning, vara funktionstestade och ha lång livslängd. Märkningarna Svanen, P-märke och BF9K visar att vi både klarar höga miljö- och kvalitetskrav. Men de visar också att vi har ett bättre utgångsläge inför framtida miljökrav från våra myndigheter. Svanenmärkta fönster finns i både trä och aluminium.

Minskning av utsläpp från transporter

Eftersom vi levererar fönsterbyten över hela Sverige ingår transporter av olika slag i vår verksamhet, det påverkar miljön. Men vi gör vad vi kan för att minska på belastningen på miljön i alla våra transporter. Fönster som levereras till privatpersoner levereras av DB Schenker, som själva arbetar aktivt med att minska utstläppen av växthusgaser och minska sina utsläpp med 70 procent till 2030 och att uppnå Sveriges mål att bli klimatneutrala 2045. Läs mer på www.dbschenker.com Billiga fönster på marknaden har tillverkning i andra länder vilket medför betydligt längre transportsträckor.