Bakgrunden till förslaget om bidrag till energieffektivisering i småhus

Många av Sveriges invånare bor i villor och 70 procent av villorna är byggda mellan åren 1960 och 1980. Enligt Energimyndigheten är många av de husen är uppvärmda med el och har 2-glasfönster. Eftersom mycket värme kan sippra ut genom 2-glasfönster är det en kombination som gör att de har hög elförbrukning och som blev mycket dyr för husets ägare under vintern 2022/2023 då elpriserna var rekordhöga. För att hjälpa de enskilda husägarna och skapa en tryggare elförsörjning i Sverige har regeringen infört ett bidrag till energieffektivisering i småhus. Se nedan vilka som omfattas av bidraget.

Bidraget kan ges retroaktivt

Bidraget går att söka via Boverkets e-tjänst till och med år 2025, från och med den 3 juli 2023. Det går även söka retroaktivt för bidragsberättigade åtgärder som har utförts efter den 8 november 2022.
Läs allt om ansökan här

Hus och åtgärder som kan ges stöd för energieffektivisering

Bidraget kan ges till materialkostnader för åtgärder för energieffektivisering till småhus som används som permanentboende och som idag värms upp av el eller gas.

Två kategorier av bidragsberättigade åtgärder

Energieffektiviseringsstödet för småhus är uppdelat i två kategorier av åtgärder. Den första gäller åtgärder för konvertering av husets värmesystem. Den andra kategorin omfattar förbättringsåtgärder i klimatskärmen, vilket är huset skal. Bidrag för klimatskärmsåtgärder ges endast till en ägare av ett småhus som har fått bidrag till värmesystemsåtgärder för samma småhus efter den 8 november 2022. Åtgärder som ska vara berättigade till stöd är tilläggsisolering eller byte till fönster och ytterdörrar med lägre U-värde för att minska värmeläckaget från huset.

Läs också: Det här är U-värde

Så stort energistöd kan du få

Bidraget kan ges med högst 50 procent av materialkostnaderna, inklusive material som är nödvändiga för att utföra åtgärderna, för de bidragsberättigade åtgärderna. Dock högst 60 000 kronor per hus fördelat på 30 000 kronor för konvertering av värmesystemet och därefter högst 30 000 kronor för åtgärder i klimatskärmen. Bidrag under 10 000 kronor kommer inte att betalas ut. Ett krav för att stödet ska betalas ut är att arbetet ska utföras av en aktör med F-skattsedel.

Därför ges ett bidrag till att byta fönster och ytterdörrar

Bidraget till energieffektivisering av småhus är utformat så att åtgärder för att minska husets behov av el eller gas genom konvertering av värmesystemet kommer prioriteras. Först efter denna typ av insats är gjord och ägaren har fått bidraget för värmesystemsåtgärder kan samma husägare få bidrag för klimatskärmsåtgärder, så som att byta fönster och dörrar till nya produkter med bättre U-värde.  
För även när värmesystemet har konverterats så kan mer än 30 procent av värmen inomhus försvinna rätt ut i kylan genom dåliga fönster och ytterdörrar enligt energifonster.nu. Genom att byta till moderna fönster och ytterdörrar med lågt U-värde så stannar värmen kvar inomhus och husets energiförbrukning minskar. Att byta ut dåliga fönster har dessutom flera sköna fördelar som att eventuellt kallras (som gör golven oskönt kalla) försvinner och moderna fönster är mycket bättre än äldre på att stänga ute störande ljud från till exempel trafik.

Fönsterspecialisten: Så kan du sänka din energiförbrukning med nya fönster

Så kan du som vill byta fönster nyttja stödet

Om du bor i ett småhus som omfattas av stödet och vill byta fönster kan du få bidrag på 50 procent av materialkostnaden upp till maximalt 30 000 kronor. Bra att veta när du räknar på det är att materialkostnaden vanligtvis är omkring 60–70 procent av kostnaden för ett komplett fönsterbyte och det är möjligt att göra ROT-avdrag på kostnaden för montaget. Var observant på att du först måste genomföra konvertering av värmesystemet och få bidrag för det innan du kan få bidrag för byte av fönster och dörrar.

Vill du spara ytterligare pengar så kan du sälja de fönster som du vill byta ut till oss för att vi ska återvinna dem på bästa sätt.

Läs mer om att panta dina fönster här

Hur ska man välja om man vill utnyttja stödet men inte kan byta alla fönster och dörrar?

Att byta fönster och ytterdörrar är en större investering och vill du lägga 30 000 på materialkostnad för att maximera stödet som du får kommer det inte räcka till att byta alla fönster och ytterdörrar i en normalstor villa. Men det betyder inte att du ska välja bort att byta fönster och ytterdörrar. Utan det är smart att välja ut de viktigaste fönstren för det kommer att påverka komforten och din energiförbrukning. Välj gärna att byta alla fönster på en våning, eller i en eller två sidor av huset. Det är ofta klokt att prioritera fönster i söderläge, eftersom de slits mest och släpper in mest värme på sommaren, och fönster i sovrum där komforten är extra viktig.

Hur mycket kan du spara?

I Energibesparingstestet kan du enkelt och snabbt räkna ut hur mycket du sänker din uppvärmningskostnad genom att byta till energieffektiva fönster.

Testa hur mycket du kan spara här