Bakgrunden till förslaget om bidrag till energieffektivisering i småhus

Många av Sveriges invånare bor i villor och 70 procent av villorna är byggda mellan åren 1960 och 1980. Enligt Energimyndigheten är många av de husen är uppvärmda med el och har 2-glasfönster. Eftersom mycket värme kan sippra ut genom 2-glasfönster är det en kombination som gör att de har hög elförbrukning och som blev mycket dyr för husets ägare under vintern 2022/2023 då elpriserna var rekordhöga. För att hjälpa de enskilda husägarna och skapa en tryggare elförsörjning i Sverige vill regeringen införa ett bidrag till energieffektivisering i småhus. Se nedan vilka som kan komma att omfattas av bidraget.

Bidraget föreslås gälla retroaktivt

Förslaget presenterades i början av mars och har varit ute på remiss under våren. Det finns ännu inget besked om när regeringen kan komma att fatta beslut om förslaget, men regeringens mål är att det ska gälla retroaktivt från den 8 november 2022.
Du kan läsa remissförslaget i sin helhet här

Hus och åtgärder som kan ges stöd för energieffektivisering

Enligt förslaget ska bidraget ges till materialkostnader för åtgärder för energieffektivisering till småhus som används som permanentboende och som idag värms upp av el eller gas.

Två kategorier av bidragsberättigade åtgärder

Enligt förslaget är det två kategorier av åtgärder som kan få bidrag. Den första gäller åtgärder för konvertering av husets värmesystem. Den andra kategorin omfattar förbättringsåtgärder i klimatskärmen, vilket är huset skal. Åtgärder som ska vara berättigade till stöd är tilläggsisolering eller byte till fönster och ytterdörrar med lägre U-värde för att minska värmeläckaget från huset. 

Läs också: Det här är U-värde

Så stort energistöd kan du få enligt förslaget

Bidraget föreslås ges med högst 50 procent av materialkostnaderna, inklusive material som är nödvändiga för att utföra åtgärderna, för de bidragsberättigade åtgärderna. Dock högst 60 000 kronor per hus fördelat på 30 000 kronor för konvertering av värmesystemet och högst 30 000 kronor för åtgärder i klimatskärmen. Det föreslås också att bidrag under 10 000 kronor inte ska betalas ut. Ett krav för att stödet ska betalas ut blir enligt förslaget att arbetet ska utföras av en aktör med F-skattsedel.

Därför föreslås ett bidrag till att byta fönster och ytterdörrar

Mer än 30 procent av värmen inomhus kan enligt energifonster.nu försvinna rätt ut i kylan genom dåliga fönster och ytterdörrar. Genom att byta till moderna fönster och ytterdörrar med lågt U-värde så stannar värmen kvar inomhus och husets energiförbrukning minskar. Att byta ut dåliga fönster har dessutom flera sköna fördelar som att eventuellt kallras (som gör golven oskönt kalla) försvinner och moderna fönster är mycket bättre än äldre på att stänga ute störande ljud från till exempel trafik.

Fönsterspecialisten: Så kan du sänka din energiförbrukning med nya fönster

Vad innebär förslaget för dig som vill byta fönster?

Om du bor i ett småhus som omfattas av förslaget och vill byta fönster kan du, om förslaget går igenom, få stöd på 50 procent av materialkostnaden upp till maximalt 30 000 kronor. Bra att veta när du räknar på det är att materialkostnaden vanligtvis är omkring 60–70 procent av kostnaden för ett komplett fönsterbyte och det är möjligt att göra ROT-avdrag på kostnaden för montaget. Vill du spara ytterligare pengar så kan du sälja de fönster som du vill byta ut till oss för att vi ska återvinna dem på bästa sätt.

Läs mer om vårt cirkulära fönsterbyte här

Hur ska man välja om man vill utnyttja stödet men inte kan byta alla fönster och dörrar?

Att byta fönster och ytterdörrar är en större investering och vill du lägga 60 000 på materialkostnad för att maximera stödet kommer det inte räcka till att byta alla fönster och ytterdörrar i en normalstor villa. Men det betyder inte att du ska välja bort att byta fönster och ytterdörrar. Utan det är smart att välja ut de viktigaste fönstren för det kommer att påverka komforten och din energiförbrukning.
Välj gärna att byta alla fönster på en våning, eller i en eller två sidor av huset. Det är ofta klokt att prioritera fönster i söderläge, eftersom de slits mest och släpper in mest värme på sommaren, och fönster i sovrum där komforten är extra viktig

Vad händer nu?

Nu väntar alla berörda på att regeringen ska fatta beslut som förslaget om energieffektiviseringsstöd till småhus. När det kan ske är i skrivande stund oklart.

Vad kan du göra?

Oavsett om förslaget om stöd till energieffektivisering i småhus röstas igenom eller inte så är det väldigt många bostäder i Sverige som behöver energieffektiviseras och som ägare till ett sådant hus kan du spara mycket pengar på sikt genom att sänka husets uppvärmningskostnader.

I Energibesparingstestet kan du enkelt och snabbt räkna ut hur mycket du sänker din uppvärmningskostnad genom att byta till energieffektiva fönster.

Testa hur mycket du kan spara här