Våren 2024: 300 000 kilo rent glas till återvinning

Innan 2023 fanns ingen storskalig process för återvinning av fönsterglas i Sverige. Istället hamnade förbrukade fönster på deponi. Men i mars 2023 började vi på Mockfjärds köpa våra kunders utbytta fönster för att genom miljöföretaget Ragn-Sells se till att de återvinns på bästa sätt, så att glaset blir till nytt fönsterglas. Vi är därmed först i Sverige med att samla in fönster till återvinning i stor skala och förhoppningsvis kommer resten av branschen att följa efter.

Redan under det första året (ett år med minskad renovering i Sverige på grund av inflation och höga bolåneräntor) samlade vi in omkring 300 000 kg rent fönsterglas som blir till råvara till nya fönsterglas. Därtill kommer omkring 700 000 kg av andra material, som trä och metall, som nu energi- eller materialåtervinns istället för att hamna på deponi.


Läs mer om återvinning av fönster.

 

1 januari 2024: Miljömärkt med Svanen som standard

Mockfjärds storsäljande fönster är numera miljömärkta med Svanen som standard, alltså utan extra kostnad för dig som kund. På så sätt blir det lätt för alla kunder att göra det bästa valet för miljön och klimatet. Svanenmärkta fönster är inte bara schyssta mot miljön, de är dessutom extra bra på att sänka husets energiförbrukning.

Läs mer om Svanenmärkta fönster.

 

2024: Low carbon aluminium och glas

Ett viktigt steg mot ett än mer hållbara produkter togs när vi började använda low carbon aluminium och glas i så stor utsträckning det är möjligt på våra storsäljare. Det handlar om utvändiga aluminiumprofiler och glas som genom tillverkningsprocessen och i viss utsträckning återvunnet material har betydligt lägre koldioxidavtryck vid produktionen än traditionell produktion av dessa material.

Läs allt om våra storsäljare.

 

2023: Science Based Targets Initiative (SBTi)

Som den första europeiska tillverkaren av dörrar och fönster i sin storlek godkändes vår koncern Dovistas klimatmål för 2030 av Science Based Targets Initiative (SBTi). Det innebär att Dovista har åtagit sig att minska CO2-utsläppen från egen verksamhet (Scope 1 & 2) och 25 % från värdekedjan (Scope 3) till 2030 med 42%, vilket är i linje med målen från Parisavtalet.

 

Sedan gammalt

Våra produkter har lång livslängd och går att energi- och materialåtervinna den dag de är förbrukade. Vi använder vattenburen ytbehandling och certifierat virke. Och mycket mer.

Läs gärna om hela vårt arbete för miljö och hållbarhet här.