Kondens kan uppstå på flera ställen på fönster – på utsidan av glaset, på insidan eller i vissa fall mellan glasen. Orsaken till kondensen är olika beroende på var den sitter. Det avgör också om det är bra eller dålig kondens.

mockfjards_kondens_02

Utvändig kondens är bra kondens

När nätterna är kalla och dagarna varma är det vanligare att fönster får kondens på utsidan på morgonen. Förenklat kan man säga att kondens bildas när hög luftfuktighet kommer i kontakt med en kall yta. Det innebär att utvändig kondens är ett bevis på att fönstret isolerar väl och släpper ut väldigt lite värme. Denna kondens försvinner så fort solen börjar värma fönsterglaset.

När fler och fler nu byter till riktigt energieffektiva fönster är det fler som får utvändig kondens. Trots att den inte är skadlig och att den inte är långvarig kan den upplevas som störande. För att slippa utvändig kondens ska du dock inte undvika att byta till energieffektiva fönster. Här kommer några andra sätt att förebygga utvändig kondens:
– Se till att fönstret får ett bra montage (till exempel genom att anlita oss på Mockfjärds), mitt i den varma delen av väggen.
– Välj till kondensreducerande glas i de lägen där de kan behövas. Till exempel vid fönster som du vill se ut genom på morgonen – främst i syd- och norrlägen. Det kan ju till exempel handla om fönstren vid matbordet eller stora fönsterpartier. Du behöver inte välja till kondensreducerande glas till fönster som sitter under ett tak (som ett entré- eller altantak), för där kommer kondens ändå inte att uppstå.

mockfjards_kondens_03

Invändig kondens visar vanligtvis att ventilationen i huset är dålig

Det är framför allt invändig kondens på det innersta glaset som man ska se upp med. Detta är inte ovanligt i äldre hus under hösten och vintern. Den vanligaste anledningen till att det händer är att man har dålig ventilation i huset.

En annan orsak kan vara att fönstret har ett högt U-värde (över 2) och därmed är för dåligt isolerat. Då kan kan det inre glaset bli kallare än den varma luften inne i rummet och då fäster fukten i luften i rummet på glasrutan. Det är samma fenomen som du kan se om du tar fram en tillbringare ur kylskåpet och placerar den i ett varmt rum.
Här kan du läsa vad U-värde är och hur det funkar. 

En tredje orsak kan vara att värmen vid fönstret, från till exempel ett element, på något sätt blockeras.

Vad kan man då själv göra om man har kondens på insidan av glaset? Det bästa är att identifiera orsaken och sedan ta till lämplig åtgärd. Som att undersöka och eventuellt justera ventilationen, undersöka hur isolerande fönster du har och eventuellt byta ut dem, eller justera uppvärmningen i rummet.
Här berättar vi hur du undersöker hur isolerande dina befintliga fönster är.

Kondens inuti isolerglas beror på uttorkning eller punktering

Om man har de första isolerglasfönstren från 1970-talet kan det även uppstå kondens mellan glasen, vilket beror på att limmet som håller ihop glasrutorna har torkat och släpper igenom luft. Fönsterutvecklingen sedan 1970-talet har dock inneburit att denna typ av kondens inte alls är särskilt vanlig längre. Om man skulle ha oturen att råka ut för kondens mellan glasen i isolerrutan så måste man byta ut hela rutan, vilket en glasmästare kan hjälpa till med.

Det kan även uppstå kondens mellan glasen på nya fönster om det blir en så kallad punktering, vilket innebär att limmet mellan rutorna inte håller tätt. Vi på Mockfjärds ger våra kunder 10 års garanti mot kondens i isolerruta.