U-värde är en skala för hur värmetätt och isolerat ett fönster är där varje decimaltal innebär stor skillnad. Ju lägre U-värde ett fönster har, desto bättre isolerat är det. Enligt Boverket ska man välja U-värde 1.2 eller lägre till alla hus som används under hela året. Men det finns flera fördelar med att välja ett ännu lägre U-värde.

Läs mer om U-värde här.