Mäklare Patrik Borin

Enligt Patrik Borin, som är mäklare i Täby och Vallentuna, har energiklass och fönster blivit intressant för husspekulanter under de senaste fem åren.
Idag är energideklarationen väldigt viktig för köparen. Kunderna är betydligt mer intresserade av husets energiförbrukning och vill såklart att den ska vara så låg som möjligt. Det händer att spekulanter väljer bort hus för att energiklassen är för dålig, berättar han.

Det som påverkar energiklassen är hur välisolerat husets skal är. Alltså energieffektiviteten på tak, väggar, fönster och dörrar, samt hur huset är uppvärmt. Då fönsters isoleringsförmåga har utvecklats ordentligt under de senaste årtiondena är det mycket stor skillnad i energieffektivitet mellan äldre, dåliga fönster och moderna energifönster. Med dåligt isolerade och otäta fönster kan upp till 35% av uppvärmningen i huset försvinna ut i kylan enligt energifönster.nu, medan moderna energifönster behåller värmen inomhus.
Jag bedömer att intresset av vilka fönster ett hus har helt klart kommer att öka under de kommande åren. Har jag som Fastighetsmäklare möjlighet idag att skriva om hur bra fönstren är så gör jag det. Men tyvärr är kunskapsnivån om det här ännu låg och ofta stannar det för kunderna vid om det är 2-glas eller 3-glas.

Energifönster är viktiga för husets energiförbrukning

För köparna borde det vara viktigt att ta reda på om husets fönster är energifönster, det vill säga om varje fönster har minst ett glas i glaskassetten som är ett energiglas. För ett energifönster med 3-glas är mycket mer energieffektivt än ett utan något energiglas.

Tips: Så enkelt tar du reda på om du har energifönster

Har huset energifönster så är det bara att säga grattis till både säljare och köpare. Då behöver fönstren inte bytas ut så länge de inte blir dåliga.
Att behöva byta fönster i sitt nya boende är inget som någon vill lägga pengar på. Det har hänt att en potentiell köpare upplever att huset inte är något för dem och att behöva byta fönster är då ett stort argument i sin beslutsprocess.

Men har du ett hus med 2-glasfönster som du så småningom ska sälja så kan du ha allt att vinna både på kort och lång sikt med att byta till moderna energifönster.
Hus med direktverkande el och 2-glas fönster är inget som direkt går hem hos köparna, avslutar Patrik Borin.

Vad är energiglas?

Alla våra fönster har minst ett energiglas i glaskassetten. Det har en tunn metallisk beläggning som är helt genomskinlig. Den tillåter kortvågig solvärme att strömma in, men förhindrar att långvågig rumsvärme strålar ut.