En värld utan fönster känns otänkbar. Men det är där vi kommer att hamna i närtid om vi fortsätter som idag. För råvarorna till fönsterglas består till närmare 75 procent av sand. För även om det finns gott om sand på vår jord är den fina sand som krävs till fönsterglas på väg att ta slut.

Men det finns en lösning. Istället för att använda sand till fönster kan man smälta ned gammalt fönsterglas och göra det till nytt. Det går nämligen att tillverka perfekta fönsterglas med 70 procent återvunnet glas som råvara. Men idag är det endast 1–2 procent av råmaterialet i nytt fönsterglas som kommer från gamla fönster och nästan allt fönsterglas från förbrukade fönster hamnar på deponi.

– Det vill vi ändra på. Vi vill att glaset ska bli nytt fönsterglas, säger Christina Stålhandske.

Sverige blir ledande i insamling av fönsterglas

Anledningen till att varken Ragn-Sells, eller någon annan aktör i Sverige, har börjat med insamling av fönsterglas för återvinning till nytt fönsterglas tidigare är att glaset inte får förorenas, vilket kräver en kvalitetssäker process i flera steg. Faktum är att insamling av fönsterglas för återvinning inte finns i stor skala någonstans i världen än. Men nu har Ragn-Sells en process på plats i Sverige som täcker in hela kedjan från det att fönstrets monteras ned i huset tills att glaset lämnas till en fabrik som tillverkar fönsterglas.

– För att kunna återvinna stora mängder fönsterglas gäller det att vi får till flödet av gamla fönster till oss. Därför är samarbetet med er på Mockfjärds så bra, då ni är en av de största på fönsterbyten i Sverige, säger Christina Stålhandske.

Lastpall och lastsäkring återanvänds

För att fönsterglas ska kunna bli nytt fönsterglas får det inte komma med några delar från till exempel fönsterkarmen eller en persienn i glaskrosset. – Fönstren måste komma hela och fortfarande kvar i sin båge till oss, kvar i sin båge, så att vi kan säkra kvalitén på glaskrosset, säger Christina Stålhandske.

För att lyckas med det återanvänder våra montörer samma lastpall och lastsäkring som de nya fönstren anlände på, till att lastsäkra kundens gamla fönster och sedan transportera dessa till Ragn-Sells.

– Vårt samarbete bygger på att Mockfjärds finns i hela Sverige och det finns en transportkedja så att fönstren kan tas till vår anläggning för materialseparation, säger Christina Stålhandske.
Vid demonteringen tas allt material som inte är glas bort. Metall materialåtervinns och trä energiåtervinns. Därefter krossas glaset.

Avfall blir till en ny råvara

Nästa steg i processen är att glaskrosset körs genom en optisk sortering som säkrar att det inte finns några föroreningar i glaset. Då förvandlas glaskrosset till en råvara och är redo att transporteras till en tillverkare av fönsterglas. Och eftersom glas kan återvinnas hur många gånger som helst, till skillnad från till exempel trä och textil, kan den processen upprepa sig under mycket lång tid framöver.

Att återvinna fönsterglas till nytt har också flera andra fördelar än att det sparar på viktiga naturresurser. Framförallt så mer än halveras de totala koldioxidutsläppen vid återvinning av fönsterglas i jämförelse med nytillverkning.

– Eftersom glastillverkning är energikrävande ger glasåtervinning stor effekt i minskade utsläpp och vartenda fönster som återvinns är viktigt. Att lämna sina fönster till återvinning är därför ett enkelt sätt att bidra, säger Christina Stålhandske och tillägger:
– Den enda anledningen till att inte lämna fönstren till återvinning är om man ska fortsätta använda fönstren till ett växthus eller liknande. Men ur energisynpunkt är det bättre med nya fönster i hus som används året runt.