Nya fönster kan göra stor skillnad på huset, förutom att ge hela huset ett ansiktslyft kan man stänga ute ljud och få en bättre inomhusmiljö. Men det är inte alltid man bara kan byta ut ett fönster mot ett annat. Ibland kan bygglov krävas beroende på vilka slags fönster man vill sätta in, berättar Thorbjörn Carling, Utbildningschef hos Mockfjärds.

Det är upp till varje kommun att tolka plan- och bygglagen, därför kan reglerna för bygglov se lite olika ut beroende på vilken kommun man bor i. Men det finns ändå några riktlinjer att förhålla sig till.

Vacker rödmålad villa med träfönster med spröjs.

När behövs bygglov för att byta fönster?

– Bygglov krävs då man väsentligt förändrar en byggnads utseende eller påverkar områdets karaktär. Det kan exempelvis innebära att man byter färg, form, material eller spröjs på fönster och dörrar. Man behöver också alltid bygglov om man monterar fönster där det tidigare inte funnits några, berättar Thorbjörn Carling.
När det gäller hus och områden med någon form av kulturellt bevarandevärde, till exempel K-märkta hus, är kraven hårdare.

– Därför är det är främst till äldre hus och hus med en kulturell bevarandestatus som kan behöva bygglov. För dem kan det finnas hårdare krav för vilka ändringar man får göra i byggnadens karaktär.
En detalj som spröjs påverkar till exempel husets karaktär. Om man har fönster med spröjs och väljer att ta bort dem får man en modernare stil på huset, medan flaggspröjs kan få ett hus att se äldre ut än vad det egentligen är.

– Ett tredje skäl till att det kan krävas bygglov är att man förändrar husets konstruktion, till exempel om man har tre mindre fönster som sitter intill varandra och vill byta till ett stort, säger Thorbjörn Carling.

Villa med spröjsade fönster i allmogestil.

När behövs inte bygglov?

Om du byter ut dina fönster eller dörrar mot några som ser likadana ut behöver du inte ansöka om bygglov.
– De allra flesta som byter fönster med oss på Mockfjärds behöver inte söka bygglov då önskemålet vanligtvis är att byta ut uttjänta fönster mot nya, mer funktionella fönster i samma stil, säger Thorbjörn Carling.

– Men känner man sig det minsta osäker är det alltid bäst att kontakta kommunen för att se hur det ligger till. Din Fönstermästare kan också svara på dina frågor, men det är alltid du som fastighetsägare som är ansvarig för att söka eventuellt bygglov.

Hur går man till väga? Och vad kostar det?

Man ansöker om bygglov hos kommunen genom att skicka in en blankett och fasadritning på hur det är tänkt att se ut, planritning och en situationsplan. Om det tas ut en avgift för bygglov och hur mycket varierar mellan olika kommuner. Efter att kommunen har handlagt ärendet får man svar på om det blivit beviljat eller inte.

Mockfjärds tar gärna hand om hela fönsterbytet för bostadsrättsföreningar och fastigheter, från början till slut.

Vad gäller för fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar?

Mockfjärds tar gärna hand om hela fönsterbyteprocessen för stora byggprojekt, allt från planering till information till hyresgäster, genomförande och slutgenomgång – så att du som fastighetsägare kan luta dig tillbaka.

Samma regler gäller kring bygglov som för privatpersoner. Det enda som kan göra att beslutet om bygglov skiljer sig åt är storleken på byggnaden. Rent generellt brukar det vara svårare att få bygglov ju större huset är.

– När man gör en förändring på ett 14-våningshus så påverkar det omgivningen mycket mer än om man gör en förändring på en liten enplansvilla, därför kan det vara lite svårare att få bygglov för en större byggnad.

När du väljer Mockfjärds som fönster- och dörrleverantör får du alltid en helhetslösning – oavsett om du är företagare eller privatperson.