I över ett år har Mockfjärds samlat in och lagrat sina kunders utbytta fönster för återvinning, för att glaset ska bli en ny råvara till fönsterglas. Nu har miljöföretaget Ragn-Sells helt nya, och än så länge unika, återvinningsanläggning för fönsterglas startats.

– Det största flödet vi har i dagsläget är från Mockfjärds som är jätteviktiga i den här processen, säger Christina Stålhandske, Affärsprojektledare hos Ragn-Sells.

Glas krossas, siktas, scannas och sorteras. Ljudet av processen på Ragn-Sells anläggning för återvinning och kvalitetssäkring av fönsterglas i Örebro är både skärande och dånande. Men resultatet är fantastiskt. I stora säckar samlas rent krossat glas – en ny råvara, redo att transporteras till en tillverkare av fönsterglas.
– Det är stort att se den här processen vara igång. Det är viktigt för att minska koldioxidutsläpp, spara på jordens resurser och för att skapa cirkulära flöden. Nu ser jag fram emot att se det växa, säger Mockfjärds vd Mattias Andersson.  

Christina Stålhandske guidar Mattias Andersson i anläggningen. Drivna av en stark vilja att vårda planeten förverkligar de drömmen om att återvinna fönsterglas från hela Sverige.
– Genom att vi gör det här tillsammans gör vi det möjligt att ha fönster också i framtiden, säger Christina Stålhandske.

Hon har vigt sitt yrkesliv åt att arbeta med glas och länge strävat efter att skapa en storskalig återvinning av fönsterglas.
– Varför har vi inte återvunnit fönster tidigare? Det är den stora frågan. Om vi inte gör det här kommer råmaterialen till att tillverka nytt glas att ta slut. Och då kommer vi inte kunna ha fönster. Vi måste ta tillvara på jordens resurser, säger Christina Stålhandske.

Fönsterglas går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvalitén försämras, till skillnad från till exempel pappersfibrer och plast.
– Det här blir verkligen ett cirkulärt flöde där vi tar hand om materialet och gör det till samma material igen. Så får vi en hållbar planet, säger Christina Stålhandske.  

Dessutom är nyproduktion av glas mycket energikrävande vilket ger höga koldioxidutsläpp, medan återvinning av fönsterglas kräver mindre energi och ger betydligt lägre utsläpp.
– Därför vill vi erbjuda våra kunder fönster med återvunnet glas och alla våra storsäljare innehåller så mycket återvunnet glas som det är möjligt idag, säger Mattias Andersson.  

Men det är ont om fönsterglas av återvunnen råvara. Därför måste återvinningen av fönsterglas öka och möjligheterna till det är goda. Bara i Sverige deponeras 35 000 ton fönsterglas varje år och det är lika illa i resten av Europa. För inte i något land finns det storskalig återvinning av fönsterglas. Men då Ragn-Sells har stora planer skala upp sitt arbete kan det förändras i grunden.
– Vi är bara i början. I den här anläggningen har vi kapacitet så vi kan ta allt byggnadsglas i Sverige och kanske hälften från Norge, säger Christina Stålhandske och pekar på maskinen för kvalitetssäkring.  

Utmaningen har varit att skapa en process för insamlingen och förbehandlingen av fönsterglas fram till kvalitetssäkringen. En viktig del i processen är att fönstren är hela, med glaset kvar i karmen, när de kommer till Ragn-Sells för att säkerställa att glaset inte smutsas ned av andra material. Därav är Mockfjärds en perfekt partner till Ragn-Sells. – När vi genomför fönsterbyten i hela Sverige köper vi kundernas uttjänta fönster och levererar dem till Ragn-Sells, säger Mattias Andersson.

I lokalen för återvinning av fönsterglas står denna dag ett 20-tal pallar med fönster som har levererats från just Mockfjärds. Dessa kommer en efter en läggas in i en maskin för förbearbetning där glaset krossas ut ur bågen och blir redo för kvalitetssäkringen.

– Inom fem år hoppas jag att vi har material så vi kör maskinen för kvalitetssäkringen kontinuerligt och har flera förbehandlingsanläggningar så att vi verkligen får snurr på det här med att producera nytt råmaterial, säger Christina Stålhandske.

För det krävs att fler aktörer i branschen tar sitt ansvar och ser till att uttjänta fönster lämnas till återvinning.  

  • Vi hoppas på att få med oss hela branschen, så att vi verkligen återvinner alla fönster i Sverige, säger Christina Stålhandske.  

Men det finns fler som är viktiga för att återvinningen av fönsterglas ska växa snabbt och uttjänta fönster ska sluta att grävas ned som deponi.  

  • Vi behöver få med oss kommuner, banker och beslutsfattare – framförallt politiker som kan ställa lite krav så att det verkligen sker någonting, säger Mattias Andersson.  
  • Då går det fort, avslutar Christina Stålhandske.