Vad är Svanenmärkta fönster?

Svanenmärkta fönster lever upp till höga krav på allt som gör dem till ett bra val för miljön och klimatet.

Vilka kriterier ska en Svanenmärkning innehålla för fönster?

Miljömärkningen Svanens kriterier omfattar hela fönstrets livscykel – från råvaror till återvinning.

Kriterierna för fönster är att det ska:

  • Ha låg klimatpåverkan tack vare små energiförluster.
  • Ha låg miljöpåverkan tack vare stränga miljökrav på material och i tillverkning.
  • Vara funktionstestade och ha lång livslängd.
  • Säljas med goda monterings- och skötselinstruktioner.
  • Kriterierna för Svanenmärket revideras dessutom regelbundet utifrån nya kunskaper och teknisk utveckling. Det innebär att Svanenmärkta produkter kan behöva utvecklas och bli ännu bättre för att få fortsätta att bära märkningen.

Fördelar med Svanenmärkta fönster

Svanenmärkta fönster har flera fördelar för fastighetsägaren, men framförallt för vår miljö och klimat:

  • Eftersom Svanen ställer krav på hela fönstrets livscykel är alla Svanenmärkta fönster riktigt högkvalitativa produkter som har lång livslängd och lever upp till höga miljökrav i både material och tillverkning.
  • Svanenmärkta fönster är extra energieffektiva och minskar behovet av uppvärmning och kylning ännu mer än andra moderna fönster.
  • Bostäder och lokaler står för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Därför är det avgörande att vi använder energieffektiva byggmaterial för att minska miljö- och klimatbelastningen.
  • Genom att utöva konsumentmakten i att köpa Svanenmärkta produkter påverkar kunden hela bygg- och fastighetssektorn till att göra bättre materialval, vilket är mycket viktigt då den sektorn står för en betydande del av vårt samhälles klimatpåverkan.

Lär dig fler fördelar med Svanenmärkta fönster

Är Mockfjärds fönster Svanenmärkta?

Mockfjärds Fönster erbjuder både aluminiumbeklädda träfönster och rena träfönster som miljömärkta med Svanen. Faktum är att alla våra fönster lever upp till de allra flesta av kriterierna för Svanenmärkningen. Och tack vare det kan alla våra populäraste produkter bli Svanenmärkta genom att glaskassetten görs extra energieffektiv.

Så svana* gärna dina nya fönster från Mockfjärds Fönster – enkelt, tryggt och snyggt!

*Att svana är alla hållbara handlingar, stora som små.

Se alla våra fönster