Du vet säkert att energifönster, isolerade fönster, sparar både pengar och miljö, men visste du att de också höjer värdet på ditt hus? Ett fönsterbyte ger dessutom jämnare uppvärmning och ökad komfort i bostaden. Skillnaden märks direkt efter montage och de långsiktiga fördelarna är många.

Energimärkningen ger mindre klimatpåverkan

Energimärkningen visar hur energikrävande en produkt är på en skala från A till G där A är bäst. För många produkter, som tv-apparater och de flesta vitvaror, är det obligatoriskt med energimärkning och det är Statens Energimyndighet som kontrollerar så att den följs. Men det finns även branscher där seriösa tillverkare samarbetar kring energimärkning för att ge kunderna en rättvis bild av produkternas energieffektivitet – och där finns fönster- och bilbranschen.

Energimärkningen för fönster går under namnet EQ Fönster och är ett samarbete mellan ledande tillverkare av energimärkta fönster. EQ Fönsters syfte är att sprida kunskap om hur fönster påverkar byggnaders energiförbrukning, samt bidra till energibesparing och mindre klimatpåverkan.

Varför är det viktigt med energimärkta fönster?

Det finns flera skäl till att välja energimärkta fönster. Givet är att de minskar den energi som används till uppvärmning av huset under vintern och eventuell kylning under sommaren. Valet av energimärkta fönster minskar alltså din energikostnad, men det gör även en betydelsefull insats för klimatet då varje sparad kWh minskar koldioxidutsläppen med upp till ett kilo.

Men energimärkta fönster har också flera fördelar för komforten i huset. Du får bättre ljudisolering, eftersom isoleringen mot kyla och värme är lika effektiv mot ljud. Ett energieffektivt fönster är också varmare på insidan under den kalla årstiden, vilket gör att du kan vara intill fönstret när det är kallt ute utan att känna av kylan utifrån.

Vad ingår i fönstrets energimärkning?

Energimärkningen ställer krav på att fönstret har en viss prestanda. Det innebär att ett energimärkt fönster har hög kvalitet och minimerar värmeförluster genom höga krav på tätning och isolerförmåga. Energimärkningen kräver dessutom att fönstret är fukttätt.

Vad avgör fönstrets energiklass?

Det som avgör vilken energiklass vare unikt fönster har är hur stor värmeförlust fönstret har (U-värdet) och dess lufttäthet, samt dessa faktorers relation till varandra. Det gör att olika fönster i samma produktserie kan ha olika energiklass beroende på hur de öppnas och olika tillval som glas med olika funktioner. På skalan A-G är A mest energieffektivt och G minst.

Här kan du se energiklassen för våra olika fönster och jämföra dem med varandra

Vilken energiklass ska man välja?

Alla energimärkta fönster i klasserna A-F betecknas som energieffektiva och är därmed ett bra val. Krångligare än så är det inte!

Hur mycket sparar man med energimärkta fönster?

Hur mycket man kan spara i uppvärmningskostnader på att byta till energimärkta fönster är olika från hus till hus. Men det blir en betydande skillnaden mot att ha dåliga fönster med stora värmeförluster och kan skilja många tusenlappar i uppvärmningskostnad varje år, framförallt för dem som värmer sitt hus med direktverkande el. I vårt Energibesparingstest kan du räkna ut din energibesparing för ett byte av fönster, utifrån dina befintliga fönster och din uppvärmning.

Se hur mycket du skulle kunna spara