Kondensreducerande glas är ett glastillval som minimerar förekomsten av utvändig kondens, imma och frost.
Kondensreducerande glas är ett färgneutralt glas med 6% lägre dagsljusgenomsläpp än standardglas (vilket inte ens är märkbart).