Hur energieffektivt ett fönster är, eller inte, anges i U-värde. Ju högre U-värde desto mer energi och värme försvinner ut genom fönstret. Så du vill ha så lågt U-värde som möjligt på dina fönster.
Enligt Boverket ska man välja fönster med energiglas och U-värde 1,2 eller lägre till hus som används under hela året. Väljer du ett fast fönster som är Svanenmärkt (och därmed extra energieffektivt) kan du få ett så lågt U-värde som 0,79.