Glas är i grunden ett skört material, men eftersom det är rätt inmonterat i fönster och altandörrar tål det en hel del påfrestningar. Men om glaspaketet utsätts för snabba temperaturväxlingar kan det uppstå spänningar i glaset. Glaspaket kan absorbera så mycket värme att spänningarna får glaset att spricka.
Något som kan orsaka snabba temperaturväxlingar, och som därför ska undvikas, är mörka persienner eller gardiner som täcker en del av glaset. Likaså om produkterna monteras där det förekommer kraftiga slagskuggor.