Tröskeln är behandlad med träolja från fabrik. Efter montage ska tröskeln behandlas med träolja, vilket återupprepas en gång om året eller vid behov. Damma eller torka av med lätt fuktad trasa innan du påbörjar inoljningen. Vid behov kan tröskeln även slipas med fint sandpapper innan inoljning.