För att fönster, altandörrar och deras beslag – så som handtag, haspar och glidskenor – ska fungera som de ska krävs underhåll. Beslagen ska rengöras och smörjas årligen eller vid behov. Spanjolettens låskolvar och låshus, broms till fönster och fönsterdörr samt uppställningsbeslag smörjs med olja typ CR- låsolja eller liknande. Vi rekommenderar ASSA Låsspray. Glidskenor och spanjoletter ska alltid hållas rena från smuts och främmande partiklar. Färg får inte finnas på glidskenorna.