För att justera höjden på bågen/dörrbladet i altandörrar används en torxnyckel av storlek T15 i underkant på gångjärnet. För att höja gångjärnet på bågen/dörrbladet, skruvar du motsols. För att sänka gångjärnet, skruvar du medsols.