Med start i mars 2023 erbjuder vi på Mockfjärds alla kunder att köpa deras gamla fönster för att se till att de återvinns och att glaset blir till nytt fönsterglas. En villa i Sundsvall från 1973 blev den en av de första som fick ett cirkulärt fönsterbyte. – 1970-talet är nog det sämsta årtiondet när det gäller huskonstruktion och kvalitet. De gamla fönstren var så dåliga att de gick sönder när man gjorde ren dem, säger husets ägare Wilhelm Nordström.

Wilhelm och hans familj bor i ett villaområde utanför Sundsvall i ett hus som är typiskt för sin tid. Det har ett och ett halvt plan, värms med direktverkande el och fram tills alldeles nyligen hade det 2-glasfönster.
– Vi har renoverat stora delar av huset och nu var ett fönsterbyte det mest ekonomiska vi kunde göra för att få ned våra elkostnader, berättar Wilhelm Nordström.

Dyr direktverkande el försvann ut i kylan

Huset har elradiatorer under fönstren och under vintrarna, då det ofta kan vara 15-20 minusgrader, har mycket av den dyrköpta elen försvunnit rätt ut genom de dåliga fönstren.
– Elementen brassade på, men värmen läckte ut.

Wilhelm och hans familj valde att byta husets samtliga 14 fönster och tre altandörrar till 3-glasfönster i serien Prima med karm och båge i trä. Innan fönsterbytet var alla fönster öppningsbara, men idag har flera av dem ersatts med fasta fönster. Det ger ännu lägre energiförbrukning och det handlar om fönster som det inte finns något behov av att öppna.

När Wilhelm träffade Fönstermästaren i Sundsvall var erbjudandet om att byta in husets gamla fönster för att de ska återvinnas helt nytt, och Wilhelm blev en av de första att göra det.
– Det är superbra. Allt som kan återvinnas istället för att slängas är positivt. Och jag hade kunnat byta våra fönster själv, men dels hade det tagit hela sommaren och dels så hade det inneburit att de gamla fönstren hade hamnat på soptippen – vilket hade varit synd.

Återvinning av fönsterglas är viktigt för miljön

I samband med fönsterbytet tog Mockfjärds montör med sig de gamla fönstren för att lämna dem till återvinning. Där kommer fönstren att monteras isär för att fönsterglaset ska bli till nytt fönsterglas, medan trä- och metalldelar kommer att material- och energiåtervinnas. Att återvinna fönsterglas ger 50 procent lägre koldioxidutsläpp än nytillverkning och det sparar på den fina sand som är en råvara till fönsterglas.

Läs allt om fördelarna med ett cirkulärt fönsterbyte 

Vid sitt fönsterbyte valde Wilhelm att lägga till plisségardiner i husets vardagsrum och matsal.
– Fönstren sitter ganska lågt och i de rummen har vi insyn från vägen och grannen. Eftersom plisségardiner går att placera i nedre delen av fönstret är de bra för att skärma av insynen, men utan att behöva skärma av fönstret helt.

Fönsterbytet hos Wilhelms familj skedde under försommaren.
– Vi så nöjda både med resultatet och med hur smidigt allting har varit. Det känns som ett helt nytt hus när fönstren är putsade och dörrarna på plats. Så nu är vi jätteglada att vi tog beslutet att byta ut allting, avslutar Wilhelm.