Vår verksamhet fungerar som vanligt, samtidigt som vi höjer beredskapen och vidtar försiktighetsåtgärder för att förebygga och säkerställa våra kunders och medarbetares hälsa.

Funderar du på att boka ett möte?

Självklart kan du boka ett möte. För att skapa en säker arbetsmiljö för alla parter informerar vi om vilka åtgärder vi vidtar innan mötet. Vi hoppas du har överseende med att vi ställer frågor om till exempel sjuksymtom eller om du besökt någon riskzon innan ett möte bokas. Har du rest till en riskzon ber vi dig att mötet hemma hos dig ska ske minst två veckor efter din hemkomst. Vi ber dig vänligen att respektera våra riktlinjer och visa hänsyn gentemot våra fönstermästare, montörer och samhället i stort.

Inför ett bokat möte

Om du har ett inbokat möte hemma hos dig och har varit sjuk ber vi dig att boka om och få en ny tid längre fram. Du ska ha haft minst två symtomfria dagar innan du tar emot oss. Dessa restriktioner gäller all vår personal inom Mockfjärds Fönster AB. Inför ett bokat möte kontaktar din fönstermästare dig via telefon eller e-mail för att säkerställa att varken du eller någon i din familj har några symtom, och även berätta att fönstermästaren själv och/eller montören är symtomfria samt att vi vidtar extra försiktighetsåtgärder.

Under ett fysiskt möte

Vi undviker fysisk kontakt och håller någon meters avstånd. Vi frågar alltid den vi träffar om den har sjukdomssymptom. Vid symptom kan mötet avbrytas och bokas om.Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, främst genom att:

  • Vi tvättar händer ofta med tvål och vatten. Använd handsprit om du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Undvik att röra vid dina ögon, näsa och mun.
  • I den mån det går, röra vid så få saker som möjligt under mötet.

Ombokning av besökstiden

Om du som kund inte vill ta emot oss i ditt hem, bokar vi givetvis om tiden för besöket. Vi rekommenderar att sätta en ny tid cirka 2–4 veckor framåt i ett första skede. Detta för att kunna utvärdera händelseutvecklingen samt skapa utrymme där din fönstermästare har möjlighet att genomföra besöket. Ett alternativ är att ta ett första möte via telefon eller FaceTime/Skype.

Ombokning av montage

Om du som kund inte vill få montaget utfört på planerad tidpunkt kan vi skjuta upp montaget 4 – 6 veckor i ett första skede. I vissa fall kan montaget komma att flyttas betydligt längre fram än så i tiden beroende på hur beläggningen ser ut. Det kan även innebära att ett annat montageteam än det ursprungliga planerade teamet utför montaget. Detta för att kunna utvärdera händelseutvecklingen samt skapa utrymme där både din montör och du som kund har möjlighet att genomföra montaget.

Vi vill gärna upplysa dig som kund att du inte behöver vara hemma vid själva utförandet om du inte vill. Allt för att undvika kontakt och samtidigt möjliggöra för att utföra montaget. Kontakta din fönstermästare för att hitta den bästa lösningen för just dig.

Mottagning av gods

Om du som kund har valt att boka om ditt planerade montage, behöver du ändå ta emot godset som levererats för att monteras enligt planerad montagevecka.

I väntan på montaget ber vi dig att förvara godset enligt våra ordinarie instruktioner. Vi har full förståelse för att detta kan upplevas som besvärligt, men tyvärr har vi inte möjlighet att förvara produkterna på annat ställe. Kontakta din fönstermästare för bästa lösningen för dig. Vi hoppas att du har förståelse för våra beslut och att Coronaspridningen snart är över!

Vi vill påminna dig om att vi gör dessa insatser för att skydda dig och våra medarbetare samt minimera risken för spridning av smittan.