Kundombudsmannen erbjuder en förutsättningslös prövning av ärendet efter det att den ordinarie reklamationshanteringen är avslutad och du har fått ett svar.

Om du vill framföra en reklamation till Kundombudsmannen och det framgår att ditt ärende inte är hanterat inom den ordinarie reklamationsprocessen kommer Kundombudsmannen att överlämna ditt ärende till kundtjänst. Är du sedan inte nöjd med det svar du får är du välkommen att kontakta Kundombudsmannen inom sex månader från det att du erbjudits en slutlig lösning av ditt ärende.

Problemställningar återkopplas internt

I Kundombudsmannens arbetsuppgifter ingår det att identifiera och återföra uppmärksammade problem till berörda enheter inom företaget. Har du synpunkter på Mockfjärds och företagets verksamhet kan du alltid vända dig direkt till Kundombudsmannen.

Kundombudsmannen omprövar inte

  • Ett ärende som prövats av Allmänna reklamationsnämnden eller domstol.
  • Ett ärende som slutligt avgjorts av Mockfjärds mer än sex månader före den dag då prövningen begärdes.

Beslut

  • Kundombudsmans beslut ska snarast sändas skriftligen till den kund som begärt omprövning.
  • Kundombudsmannens beslut ska innehålla motivering samt anvisning om ytterligare omprövningsmöjligheter.

Kundombudsmannen når du via kundombudsmannen@mockfjards.se
eller:
Mockfjärds Fönster AB
Att: Kundombudsmannen
Humanistgatan 2A
781 70 Borlänge