Den manövreras med envägsfunktion som endast regleras uppifrån. Men kan fås med tvåvägsfunktion och manövreras steglöst uppifrån och nedifrån över hela fönstrets glasyta.