Nätet löper lätt i sidoskenor och sitter stadigt på plats. Kassetten är vit.