EK__DSC0917

Vi erbjuder dig komplett fönsterbyte med fördelaktig finansiering

Boka hembesök

Då väggar oftast är tjockare än fönsterkarmar krävs en smygbräda för att täcka resterande del av väggkonstruktionen. Djupet på smygbrädan avgörs bland annat av väggens tjocklek, men även av placeringen av fönstret i väggen. När vi har har ett fräst spår på insidan av fönsterkarmen där smygen trycks in så blir den integrerad i karmen.  De gånger fönstret sitter jäms med insidan av väggen behövs ingen smygbräda, då fästs fodret direkt i fönsterkarmen.

Du kan självklart få både smygar och lister i samma färg som dina fönster, eller annan valfri kulör om du hellre vill det.