Du behöver inte hålla reda på nycklar utan du öppnar med en kod. Vill du så kan du använda en nyckelbricka för att låsa upp. Låset kan även ställas in så det låser automatiskt, då vet du att dörren alltid är låst. Yale Doorman är godkänt av SSF, Stöldskyddsföreningen och försäkringsbolagen.