Frågor och svar om våra fönsterbyte med återvinning

Här har vi sammanställt några frågor och svar om våra fönsterbyten med återvinning.

Frågor och svar

Vi tycker det är viktigt att hela tiden sträva mot att göra bättre utifrån de förutsättningar som finns. Vi som verkar inom fönsterbytarbranschen har historiskt lämnat fönsterna på deponi, men nu när det finns möjlighet att återvinna fönsterglas så är det en självklarhet att styra om vårt arbetssätt. Vi tycker att det är viktigt att vi drar vårt strå till stacken där vi kan för miljöns skull men också för att det ska bli enklare för dig som kund att göra ett bra val. Du behöver nämligen inte betala för detta, utan vi betalar dig till och med för att få återvinna dina fönster. Så pass viktigt tycker vi att det är.

Fönstren tas isär där stål och aluminium går till materialåtervinning och blir till nya produkter, medan trä används till energiåtervinning. Förr gick det inte att återvinna själva fönsterglaset.

Att vi kan göra det är nytt, både i Sverige och i världen. Att återvinna fönsterglas är en väldigt komplicerad process, det ställer stora krav på de maskiner som hanterar återvinningen och att det inte kommer några föroreningar från t.ex. fönsterkarmarna. Glaset krossas och nybildas sen till ett nytt glas, som kan användas i en ny produkt.

Återvunnet fönsterglas har 50% mindre koldioxidutsläpp än nytillverkat och den fina sand som används som råvara till fönsterglas är tyvärr en ändlig resurs. Därför blir det extra viktigt att vi behöver bidra till att återvinna fönsterglas. Enligt RISE Research Institute of Sweden krävs det ungefär 2 MWh/ton glas samt att det är 300 kg CO2/ton utsläpp i samband med smältningen av råvarorna, medan med återvunnet glas släpps inga nya gaser ut utan 1 ton återvunnet glas blir 1 ton nytt glas. Utöver det krävs det 30% mindre energi för att smälta återvunnet glas.

Vi tycker verkligen att detta är ett mycket bättre sätt att hantera fönsterbyten på än tidigare. Förut så fanns inte alla förutsättningar för att återvinna fönsterna och då skickades de på deponi, alltså till soptippen. Så fort vi fick reda på att det nu går att återvinna fönsterna och framförallt fönsterglasen så valde vi att ställa om vår hantering och börja erbjuda cirkulära fönsterbyten där vi återvinner fönsterna. Det är med andra ord ett betydligt mer hållbart sätt att hantera fönsterbyten än vad vi har kunnat göra tidigare, och som många i branschen fortfarande gör.

Om man enbart tänker på miljöfrågan och inget annat utöver det så är det rent generellt bäst i alla lägen att sluta konsumera helt, med andra ord att inte göra någonting oavsett. Om man däremot lyfter in andra aspekter i frågan, såsom sammanlagd energiförbrukning för Sveriges hushåll, energieffektivisering för den enstaka hushållet, produktionsutsläpp för nya produkter etc. så blir frågan mer komplex. Det finns många parametrar i denna fråga och det handlar i slutändan om unika situationer, unika hus med olika förutsättningar såsom slitage, ålder, historiskt underhåll, väderförhållanden etc. I slutändan är det du som kund som väljer vilken väg du väljer att ta för just dina fönster och ditt hus.

För de som vill renovera sina fönster istället för att byta ut dem finns det fantastiska aktörer på marknaden som kan hjälpa till med det. För de som önskar byta ut sina fönster istället för att renovera så finns vi här. Vår affärsidé är att erbjuda en helhetslösning för fönsterbyte, där kunden har bestämt sig för att byta ut sina fönster mot nya, modernare. Vi sköter allt från måttagning till att fönsterna sitter i väggen. I dagsläget är detta den affärsidé vi kommer att fortsätta ha.

 

Det beror på skicket på dina fönster. Vi har lagt upp en modell där du får mer betalt för dina fönster ju sämre skick de är i. Anledningen till det är då man ofta kan göra betydliga vinster energimässigt vid uttjänta fönster, men självklart är det upp till dig som kund att avgöra om du vill renovera eller byta ut dina fönster.

Det kan bero på många faktorer, bland annat i vilket skick eller hur gamla fönsterna är och vad det är för typ av fönster (2-glas, 3-glas etc). Här kan det också variera mellan fönsterna i ett och samma hushåll. Om man jämför äldre, uttjänta fönster mot nyare fönster så kommer de nyare fönsterna få lägre eller inget inbytesvärde. Detta är på grund av att vi inte vill uppmana till onödiga fönsterbyten.

Sedan vi lanserade så ingår detta för alla våra kunder, vilket vi är väldigt stolta över.