Vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får gällande fönster och fönsterbyten.

Varför uppstår kondens och vad kan man göra åt det?

Anledningarna till att kondens uppstår är olika beroende var på fönstret kondensen uppstår.

Om det uppstår kondens mellan glasen i isolerrutan beror det på att limmet som håller ihop glasrutorna har torkat och släpper igenom luft. Detta var förhållandevis vanligt på de första isolerglasfönstren som kom på 1970-talet, sedan dess har materialen utvecklats och risken för denna typ av kondens minskat avsevärt. Detta fel kan endast avhjälpas genom att man byter ut hela isolerrutan.

Om kondens uppstår på det innersta glaset (in mot rummet) beror det på att varm och fuktig rumsluft kyls ned vid en kall glasyta och avsätts i form av imma eller vattendroppar på glaset. Detta i sin tur beror oftast på otillräcklig eller icke fungerande ventilation men kan också uppkomma när djupa fönsternischer, fönsterbänkar eller täta gardinarrangemang hindrar värmen från radiatorer att strömma upp mot fönstret och värma glasytan. Genom att höja rumstemperaturen, se till att ha tillräcklig ventilation, samt se till att luften kan cirkulera närmast fönstret kan risken för kondens minimeras.

Om kondens uppstår på det yttersta glaset (fönstrets utsida) är det inget fel på fönstret utan ett bevis på att det isolerar väl. Utvändig kondensbildning är ett tecken på mycket litet värmeläckage genom fönstret och kan uppstå när det är placerat i ett oskyddat läge i byggnaden (utan avskärmande buskar eller träd framför, inget takutsprång, placering långt ut i fasaden), eller i ett läge där luftfuktigheten är mycket hög. Kondensen uppstår som regel på natten och försvinner under morgontimmarna.

Kan man byta fönster året om?

Våra montörer är experter på fönsterbyten och tiden då fönsteröppningen står öppen är för en skicklig yrkesman normalt mycket kort. Vi byter endast ett fönster i taget, vilket gör att det inte är några problem att byta fönster mitt i vintern. Vi undviker dock att byta fönster vid extrem väderlek såsom kraftigt regn, blåst eller extrem kyla.

Är 3-glas bättre än 2-glas?

Generellt sett isolerar ett treglasfönster bättre än ett tvåglasfönster. Med dagens teknik kan man med hjälp av så kallade lågemissionsglas samt gas mellan rutorna istället för luft tillverka mycket välisolerade tvåglasfönster. Ibland kan det vara en fördel att välja tvåglasfönster då de väger mindre och därmed möjliggör smäckrare bågkonstruktioner.

Vad är en isolerruta?

En glaskassett med vanligtvis två eller tre glas där glasskivorna är lufttätt tillslutna med antingen luft eller gas emellan.

Vad är en enkelbåge?

Ett fönster med enkelbåge är försett med en 2-glas eller 3-glas isolerruta och är därför lättare att rengöra då de endast har två sidor att tvätta.

Vad är en kopplad båge?

Ett fönster med kopplad båge har en innerbåge och en ytterbåge. Ytterbågen har ett enkelglas och innerbågen har vanligtvis en 2-glas isolerruta. Kopplade fönster har därmed fyra sidor att tvätta. På äldre fönster är både inner- och ytterbågen i allmänhet försedda med enkelglas.

Vad är ett u-värde?

U-värde är ett mått på värmeförlust. Fönstrets U-värde är en kombination av hur bra glasen och konstruktionen av karm och bågar isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret som i sin tur ger lägre energiförbrukning.

Finansiering av fönsterbyte

Finansiering

Naturligtvis kan vi hjälpa dig med finansiering av ditt fönsterbyte. I sammarbete med Ecster kan vi erbjuda dig Mockfjärdslånet!

Så fungerar ROT-avdraget

ROT-avdrag

ROT-avdrag gäller vid fönsterbyten. Här kan du läsa mer om hur ROT-avdraget fungerar.