Byte av cirka 1300 fönster.

Antal lägenheter: 198 st
Antal luft: 1300 st

 

BRF Sångenvägen