• Att förse Sverige med energieffektiva fönster monterade på rätt sätt
• Certifierat virke från hållbara skogsbruk
• Vattenburen ytbehandling
• 100% förnybar el i tillverkning
• Erbjuda Svanenmärkta fönster
• Minskning av utsläpp från transporter
• Reducering av avfall

Virket i våra fönster
Alla Mockfjärds fönster tillverkas i Sverige med virke från svenska skogar. Vårt virke är certifierat och kommer från hållbart skogsbruk som bedrivs med hänsyn till människor och miljö. Produktionen är optimerad för att få ut så mycket som möjligt av virket. Sågspånet som uppstår används både till att värma upp fabriken och säljs som råvara till träpellets. Askan som blir kvar återförs sedan till skogen för att bli till näring och sluta kretsloppet. Den höga kvaliteten på våra fönster gör att de håller länge – men när de i framtiden är förbrukade kan träet lätt energiåtervinnas.

Vattenburen ytbehandling
Sedan år 2000 används vattenburen färg och sedan 2007 används vattenburen impregnering. Våra fönster ytbehandlas alltså inte med en bas av lösningsmedel. Ytbehandling är därmed snäll både mot naturen, fabrikspersonal och framförallt för våra kunder som får en sund inomhusmiljö tack vare att våra fönster inte avger farliga ämnen. Färgen är flexibel och varken gulnar eller spricker när huset rör sig och således påverkas av väder och vind. Den miljövänliga ytbehandlingen ställer krav på att virke av högsta kvalitet används och att det hyvlas på bästa sätt för att träfibrerna inte ska resa sig när det kommer i kontakt med vatten.

Vårt avfall i tillverkningen återvinns
Tillverkningen av våra fönster har optimerats så att allt material som virke, glas och ytbehandling utnyttjas maximalt och spillet blir minimalt. Men spill uppstår ändå – och det utnyttjar vi på bästa sätt. Sågspånet används till uppvärmning och vårt glasspill blir till glasull. 2018 var återvinningsgraden av vårt avfall 98,5% vilket är, om vi får säga det själva, imponerande.

Energieffektiva fönster
Alla våra fönster är av högsta kvalitet som håller riktigt länge och ur ett miljöperspektiv är det väldigt bra. Bostäder och lokaler står nämligen för mer än en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Att byta ut äldre fönster mot energieffektiva fönster gynnar inte bara miljön, utan även dig och din ekonomi i det långa loppet. Enligt Energimyndigheten släpper dåligt isolerade fönster ut en tredjedel av den värme som ska värma upp ett hus. Våra energieffektiva fönster minskar dessutom husets behov av nedkylning under sommaren.

Miljömärkta fönster
Vi erbjuder Svanenmärkta fönster. Kraven för att få fönster Svanenmärkta är detaljerade och de skiljer sig från andra miljömärkningar genom att Svanen inte bara ställer krav på innehåll – utan även på kvalitet och bra energiegenskaper. De fönster som bär Svanenmärkningen ska ha låg klimatpåverkan tack vare små energiförluster, ha låg miljöpåverkan genom höga krav på material och i tillverkning, vara funktionstestade och ha lång livslängd. Märkningarna Svanen och BF9K visar att vi både klarar höga miljö- och kvalitetskrav. Men de visar också att vi har ett bättre utgångsläge inför framtida miljökrav från våra myndigheter.

Minskning av utsläpp från transporter
Eftersom vi levererar fönsterbyten över hela Sverige ingår transporter av olika slag i vår verksamhet, det påverkar miljön.  Vi på Mockfjärds gör vad vi kan för att minska belastningen på miljön i alla våra transporter. Fönster som levereras till våra projekt levereras av DB Schenker, som själva arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser och minska sina utsläpp med 70 procent till 2030 och att uppnå Sveriges mål att bli klimatneutrala 2045. Läs mer på www.dbschenker.com