Byte av 287 st fönster, 5 st utrymningsdörrar, samtliga stuprör och fönsterbleck byttes till Reinzink.

Fönsterbytet genomfördes: 2015-2016
Projekttid: 10 månader
Lokaltyp: Kontor och lärosalar
Antal luft: 551 st
Fasad: Tegel, utvändig fogning

 

Naturhistoriska

Naturhistoriska

Naturhistoriska