Byte av fönster och fönsterdörrar i hyresfastigheter med 182 enheter i 36 lägenheter. Vallonbygden är ett kommunalt fastighetsbolag och uppdraget var upphandlat genom tidigare HBV-avtal. Vallonbygden AB har anlitat Mockfjärds vid nio olika fönsterbytesprojekt mellan 2015-2020, utöver detta referensprojekt bland annat ett större seniorboende.

Fönsterbytet genomfördes: 2017
Projekttid: 2 månader
Antal lägenheter: 36 st
Antal fönster: 182 st