Byte av 180 fönster/fönsterdörrar i denna fastighet byggd 1938. Sidohängda/inåtgående fönster med profilerad insida samt parfönsterdörrar. Fastigheten tillhör bevarandeprogram.

Fönsterbytet genomfördes: 2020
Projekttid: 6 veckor
Antal lägenheter: 50 st
Antal luft: 180 st
Byggår: 1938