Byte av cirka 600 fönster plus entréportar.

Antal luft: 610 st

 

BRF Fjärilen 2