Kvalitet och miljö

Fönster och dörrar med kvalitet och miljöhänsyn

Väljer du Mockfjärds fönster kommer du att kunna njuta av dem under årtionden framöver. Skickliga hantverkare på fabriken och ute på fältet ser till att kvaliteten och finishen är av yppersta klass. Du får fönster med de starkaste beslagen som dessutom är tillverkade av det bästa virket. Fönstren ytbehandlas för att tåla hårda förhållanden. Allt detta utan att för den skull ge avkall på åverkan av miljön.

Kvalitetspolicy

Mockfjärds tar hänsyn till produkten ända från tillverkningen till dess att den är monterad och klar. Vi arbetar med ständig utveckling och förbättring av våra verksamheter och med att involvera samtliga i kvalitetskedjan, såsom egen personal, montörer, återförsäljare och leverantörer. Vi ska inte lova mer än vi klarar av och var och en i kvalitetskedjan ska ta ansvar för att så kostnadseffektivt som möjligt prestera maximal kundnytta.

Mockfjärds står för god service och hög kvalitet och vårt mål är att alla våra kunder ska kunna rekommendera oss. Vår fönsterproduktion är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.

Miljöhänsyn

I våra processer ska vi ta hänsyn till gällande lagar och förordningar samt sträva efter att i produktutvecklingen finna lösningar med mindre miljöpåverkan.

Våra fönster tillverkas i Edsbyn av högklassig svensk fura som sågats och torkats av lokala sågverk. Det garanterar hög kvalitet och det känns även bra ur miljösynpunkt med så korta transporter som möjligt.