Garanti

När du väljer Mockfjärds som din fönster- och dörrleverantör får du garanti på både produkt och montage. Vi lämnar tre års tillverkningsgaranti på fönster och fönsterdörrar samt tre år på monteringen i privata villor.

Mot kondens i isolerruta 10 år

Garantin omfattar leverans och montering av ny isolerruta samt utbytesarbetet.

Mot röta i karm och båge 10 år

Garanti mot röta i karm och båge under tio år. Gäller produkter som ytbehandlats i fabrik. Garantin omfattar byte av fönster med rötskador som vår besiktningsman inte kan härleda till förhållanden där garantin inte gäller (se nedan). Nytt fönster/fönsterdörr levereras med samma ytbehandling som tidigare.

Beslag 10 år

På fönster/fönsterdörrarnas beslag lämnas 3 års utbytesgaranti (montering och beslag). Ytterligare 7 års funktionsgaranti lämnas, där gamla beslag byts ut mot nya (kostnader för utbytet betalas av kunden).

Ytbehandling

Vi kan dock inte garantera själva ytbehandlingen, dvs. målningen, eftersom dess livslängd varierar mycket kraftigt beroende på fönstrets  eller fönsterdörrens placering. Mockfjärds lämnar ingen garanti för ljusbeständighet på specialfärgade produkter.

Garantin omfattar inte eventuella kostnader när det gäller:

  • ställningar och/eller andra hjälpmedel
  • transport av isolerruta, när utbytesstället ligger mer än 30 km från glasmästarverkstaden
  • andra arbeten som krävs för utbytet
  • efterarbeten, som snickeri-, målnings- och putsningsarbeten

Garantivillkor för montering

Mockfjärds Fönstermästaren AB lämnar tre års garanti på monteringen under förutsättning att Mockfjärds Fönstermästaren AB utfört monteringen.

Garantin gäller:

  • Vid normal hantering av fönstret/fönsterdörren, samt att kunden har utfört underhåll enligt skötselråd och anvisningar som medföljer leveransen. Har kunden inte fått dessa måste dessa beställas omgående av leverantören.
  • Under förutsättning att fönster/fönsterdörrar (rutorna) inte utsatts för onormala påfrestningar under transport eller lagring.
  • Att fönster/fönsterdörrar inte monteras i en miljö som avviker från normal bostadsmiljö. Garantin gäller inte när de monteras i ladugårdar, tvätthallar, källare med hög luftfuktighet eller i andra utrymmen där miljön kan vara till skada för dem.
  • Att fönster/fönsterdörrar inte utsätts för onormala belastningar, samt t.ex. sättningar i byggnader eller isärslagna karmhörn. Fukt kan då tränga in i väggkonstruktionen och förorsaka rötskador. Övrigt omfattas leveransen av konsumentköplagen.

Montören ger en garantisedel till kunden efter genomfört montage. Faktura och/eller följesedel är tillräcklig som tillfälliga garantibevis till dess garantisedel är utdelad. Garantitiden gäller från fakturadatum. Vid större entreprenader kan slutbesiktning ske.

Garanti för fönster/fönsterdörrar och montage i fastigheter

Vi ger 10 års garanti på kondens mellan isolerglasen, röta i karm och båge samt på beslagen och vi ger 3 års garanti på montaget.

 

Reklamation

Reklamation

Vill du göra en reklamation? Gör det enkelt direkt här på hemsidan eller skriv ut vår blankett.