P-märkta fönster mot fukt.

Alla våra fönster är P-märkta av RISE (Research institutes of Sweden) som är en oberoende part. Märkningen används för kontroll av en rad olika produkter, bland annat för fönster och dörrar.

Vad innebär ett p-märkt fönster?

P-märket på ett fönster innebär att konstruktionen har granskats och testats mot grundläggande tekniska krav. Det innebär till exempel att luft- och regntäthet, värmeisolering och kondenssäkerhet har testats liksom tålighet i komponenter som träprofiler, tätlister och beslag.

Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och projektering!