P-märkningen är framtaget av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut RISE. Märkningen ger dig en kvalitetssäkrad och långsiktig fönsterinvestering med lägre energiförbrukning, bättre inomhusklimat och fönster som står pall för framtidens krav och klimatförändringar.

P-märkningen innebär att produkten, och i vårt fall även montaget, uppfyller lag- eller myndighetskrav men också, i de flesta fall, andra och högre krav som marknaden efterfrågar.

 


Ett P-märkt fönstermontage

Funktion
Funktionskrav för lufttäthet, regntäthet och säkerhet mot vindlast enligt specificerade krav. Funktionsprovning i fyra varianter av väggtyper.

Lufttäthet
God lufttäthet påverkar termisk komfort, energianvändning, fuktkonvektion och att inte ofrivillig ventilation sker. Även ljudisoleringen förbättras.

Regntäthet
Montaget utförs så att varken fönster- eller väggkonstruktion utsätts för fukt och eventuellt dränagevatten i fasaden hanteras.

Värmeisolering
Montaget utförs så att förutsättningarna för fönstrets värmeledning inte påverkas. Risken för kondens minskas och köldbryggor undviks.

Sekundär tätning
En sekundär tätning monteras under fönster och fönsterbleck och ger extra skydd mot regnvatten som tar sig in under fönsterblecket.

Säkerhet mot vindlast
Fönstrets infästningar och tätningar är utförda enligt krav och stabila över tid.

 


 

Svar från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut RISE


Vilka är de största problemen vid fönstermontage?

Vi har tagit viktiga lärdomar från fel som uppstått inte minst i de putsade fasaderna. En av våra viktigaste uppgifter är att stötta svensk företagsamhet och svenska brukare. Vi står för att det ska vara rätt och riktigt. Eftersom vi är helägda av staten kan vi vara helt oberoende, säger Börje Gustavsson, gruppchef Byggnadsfysik vid RISE Division Samhällsbyggnad i Borås.

Putsskandalen
– Det hela började med forskning i början av 2000-talet när vi tittade på fönsterbleck och konstaterade att alla fönsterbleck läckte. Vi fick senare den allvarliga putsskandalen och då kunde vi konstatera att allt hängde ihop och kikade närmare på byggprocessen. Vi har fönstertillverkare som levererar fönster, entreprenörer som bygger och någon som utför montage. Det framgick tydligt att det inte finns några enhetliga lösningar, betonar Börje.

– Vi kom fram till att 50 procent av felen och orsakerna till att fasaderna fallerade berodde på montage, fönster och dörrar inte fungerade. Vi lyfte de gamla rapporterna från 2000-talet och tog med oss det i den nya forskningen. Det framgick tydligt att det behövdes någon form av sekundär tätning.

Mockfjärds Secure Montage 
Mockfjärds kan nu presentera den här lösningen för fönstermontage och den finns tillgänglig på marknaden.
– Uppskattningsvis tar montaget med den här metoden cirka 30-45 minuter extra per fönster, en liten tid med tanke på att fönstret ska sitta i 50 år och då kommer att minska skadorna på fasaderna, säger Börje Gustavsson.

Se filmen om P-märket nedan eller läs mer på  Sveriges Tekniska Forskningsinstitut RISE.