P-märkningen är framtaget av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut RISE. Märkningen ger dig en kvalitetssäkrad och långsiktig fönsterinvestering med lägre energiförbrukning, bättre inomhusklimat och fönster som står pall för framtidens krav och klimatförändringar.

P-märkningen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också, i de flesta fall, andra och högre krav som marknaden efterfrågar.

 

Se filmen om P-märket nedan eller läs mer på  Sveriges Tekniska Forskningsinstitut RISE.