SmartFlow mäter behovet av tilluft genom en kontroll av luftfuktigheten i rummet och släpper in mer eller mindre luft och ger dig ett konstant behagligt inomhusklimat.

Ingen justering behövs, däremot kan du låsa luftinsläppet till minimalt läge vid behov.

Smartflow passar till Mockfjärds Ultimat och Prima fönster och fönsterdörrar.