Persienner

Våra persienner är frihängande och måttanpassas efter ditt fönsters storlek för ett effektivt solskydd. Alla våra persienner är med 25 mm breda lameller.

Persienn 0116

Persienn
0116

Persienn 0245

Persienn
0245

Persienn 0245P

Persienn
0245P

Persienn 0256

Persienn
0256

Persienn 0948

Persienn
0948

Persienn duo (mörk baksida) 1854

Persienn duo (mörk baksida)
1854

Persienn 1858

Persienn
1858

Persienn 1858P

Persienn
1858P

Persienn 4427

Persienn
4427

Persienn 4470

Persienn
4470

Persienn 4470P Persienn
4470P
Persienn 4839

Persienn
4839

Persienn 4857

Persienn
4857

Persienn 7154

Persienn
7154

Persienn 7154P

Persienn
7154P