HSB BRF Flädern

Rivning och montering av 1400 fönster inklusive omfattande plåtarbeten av HSB bostadsrättsförening Flädern i Botkyrka kommun.

Rivning och montering av 1400 fönster inklusive omfattande plåtarbeten. Kvarboende medlemmar under hela byggtiden.

Referenser fastigheter - HSB BRF Flädern
Fönsterbyte - fastigheter

Ska ni byta fönster i er fastighet?

Vi har stor erfarenhet av omfattande fönsterbyten i större fastigheter. Lämna gärna era uppgifter så tar vi kontakt med er