Garanterad kvalitet med P-märkning

Alla våra fönster är P-märkta av RISE (Research institutes of Sweden) som är en oberoende part. Märkningen används för kontroll av en rad olika produkter, bland annat för fönster och dörrar.

Vad innebär ett P-märkt fönster i klartext?

P-märket på ett fönster innebär att konstruktionen har granskats och testats mot grundläggande tekniska krav. Det innebär till exempel att luft- och regntäthet, värmeisolering och kondenssäkerhet har testats liksom tålighet i komponenter som träprofiler, tätlister och beslag.

Se filmen!

Boka rådgivning - Fastgiheter & BRF

Ska ni byta fönster i en fastighet?

Vi har stor erfarenhet av omfattande fönsterbyten i större fastigheter. Lämna gärna era uppgifter så tar vi kontakt med er.